הפטרות במדבר - הרב מנחם שחור

ואמרתי ללא עמי – עמי אתה

להפטרת במדבר | ספר במדבר כתבנית יסוד ליחסי ישראל והקב"ה  "לא עמי" – מצבם הקשה של ישראל בימי הושע הנבואה...

רוח הקנאה ורוח הנזירות

הפטרת נשא | למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה מהסמיכות בין פרשת נזיר ופרשת סוטה למדו חז"ל שמוסד הנזירות מהווה...

הסירו הבגדים הצואים

להפטרת פרשת בהעלותך | אחריות הכהונה לטהרת האומה וכה תעשה להם לטהרם הפטרתינו מתארת מחזה בו מסירים הבגדים...

לרגל אל הלב

להפטרת פרשת שלח | על ריגול פנימי וחיצוני ריגול בתוך הלב כששולח משה את המרגלים הוא מלווה אותם בשורה של...

שמרו עדותיו וחוק נתן למו

להפטרת פרשת קורח | על תפקידו של שמואל בטהרת הכהונה והמלוכה   טהרת הכהונה ומיסוד הכהונה קורח ושמואל שמואל,...

גיבור חיל

להפטרת פרשת חקת | מן הפרט אל הכלל ובחזרה משבר זהות תחילתם של ימי יפתח במשבר גדול, ישראל עוזבים את ד'...

הגיד לך אדם מה טוב

להפטרת פרשת בלק | על דיוקים נדרשים בדור גאולי זכר נא מה יעץ בלק מיכה הוא תלמידו הגדול של ישעיה הנביא....

בטרם אצורך בבטן ידעתיך

להפטרת פרשת מטות | שלושת תפקידי הנביא בתקופה הפותחת את ימי בין המצרים. קוראים ישראל את נבואת הקדשתו של...

וירוץ לפני אחאב

להפטרת פרשת פנחס (כשהיא לפני י"ז תמוז) | יוזמה ועוצמה אחאב הוא בעל חוסן לאומי נדיר. הן בהקף מפעלותיו לגיבוש...

ההמיר גוי אלוהים?

להפטרת פרשת מסעי | על עבודת ד' מתוך זהות ישראלית בהפטרתינו מוכיח ירמיה את ישראל בהשוואה לאומות אחרות הדבקות...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ואמרתי ללא עמי – עמי אתה

להפטרת במדבר | ספר במדבר כתבנית יסוד ליחסי ישראל...
הרב מנחם שחור
שיעור

רוח הקנאה ורוח הנזירות

הפטרת נשא | למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת...
הרב מנחם שחור
שיעור

הסירו הבגדים הצואים

להפטרת פרשת בהעלותך | אחריות הכהונה לטהרת...
הרב מנחם שחור
שיעור

לרגל אל הלב

להפטרת פרשת שלח | על ריגול פנימי וחיצוני ריגול...
הרב מנחם שחור
שיעור

שמרו עדותיו וחוק נתן למו

להפטרת פרשת קורח | על תפקידו של שמואל בטהרת הכהונה...
הרב מנחם שחור
שיעור

גיבור חיל

להפטרת פרשת חקת | מן הפרט אל הכלל ובחזרה משבר...
הרב מנחם שחור
שיעור

הגיד לך אדם מה טוב

להפטרת פרשת בלק | על דיוקים נדרשים בדור גאולי זכר...
הרב מנחם שחור
שיעור

בטרם אצורך בבטן ידעתיך

להפטרת פרשת מטות | שלושת תפקידי הנביא בתקופה...
הרב מנחם שחור
שיעור

וירוץ לפני אחאב

להפטרת פרשת פנחס (כשהיא לפני י"ז תמוז) | יוזמה...
הרב מנחם שחור
שיעור

ההמיר גוי אלוהים?

להפטרת פרשת מסעי | על עבודת ד' מתוך זהות...
הרב מנחם שחור