דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

לגדולת ישראל אין מספר

הפטרת במדבר | הושע, ב | המנין - האצלת הגודל שבאומה על הפרטים אומר רש"י בתחילת הפרשה שהמניין בא בעקבות השראת...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

נזיר נקרא קדוש

הפטרת נשא | שופטים יג | מה בין פרישות הנזיר לקדושה? נזיר נקרא קדוש. ממשיכה הגמרא ולומדת מנזיר: ומה זה שלא...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

המנורה המאחדת

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | מעלת הדלקת הנרות ההפטרה עוסקת בחזון המנורה ונרותיה. האם יש להפטרה קשר למהלך כל...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

החיות של ארץ ישראל

הפטרת שלח | יהושע ב | התפקיד שיועד למרגלים התרים את הארץ ראו בה עם עז, ערים גדולות ובצורות בשמים ובני ענקים....

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

ההנהגה בישראל

הפטרת קורח | שמואל א, יא | הקשר בין קורח לבקשת מלך בהפטרה מסכם שמואל הנביא את כל נושא העמדת הנהגה של מלך לעם...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

קצב כיבוש הארץ

הפטרת חוקת | שופטים יא | דרכים שונות לירושת הארץ נצטוו ישראל לכבוש את ארץ ישראל ולהוריש את כל הגויים ממנה....

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

התפקיד של בלעם

הפטרת בלק | מיכה ה | המהפך בנפשו של בלעם מדוע זימנה ההשגחה את פרשת בלעם; את ניסיונו הנואש של בלעם ובלק לקלל...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

קרבת ה' בארץ ישראל

הפטרת מסעי | ירמיהו ב | חובת מחיית העבודה הזרה מן הארץ בפרשה, מלמדת אותנו התורה את גבולות ארץ ישראל ואת סדרי...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

לגדולת ישראל אין מספר

הפטרת במדבר | הושע, ב | המנין - האצלת הגודל שבאומה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

נזיר נקרא קדוש

הפטרת נשא | שופטים יג | מה בין פרישות הנזיר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

המנורה המאחדת

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | מעלת הדלקת הנרות ההפטרה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

החיות של ארץ ישראל

הפטרת שלח | יהושע ב | התפקיד שיועד למרגלים התרים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ההנהגה בישראל

הפטרת קורח | שמואל א, יא | הקשר בין קורח לבקשת...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

קצב כיבוש הארץ

הפטרת חוקת | שופטים יא | דרכים שונות לירושת...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

התפקיד של בלעם

הפטרת בלק | מיכה ה | המהפך בנפשו של בלעם מדוע...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

קרבת ה' בארץ ישראל

הפטרת מסעי | ירמיהו ב | חובת מחיית העבודה הזרה מן...
הרב יוסף הורוביץ