הרב נועם וידר

ביאור הכלל: 'כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו'

שלום וברכהב"ה למדתי בבית מדרש שלומד תנך בגובה הנשמה, שלא מייחס לגדולי ישראל נטיות כשלנו, אלא שראשונים כמלאכים. שמעתי הרבה שכשמדברים על סוגיית דוד ובת שבע, אומרים "היית מתאר לך את הרב שלך, או את אבא שלך חוטאים בחטא כזה, ק"ו על דוד", לכאורה זה באמת מובן, אבל אנו מוצאים בגמרא בקידושין שהקב"ה זימן לר' עקיבא יצר עריות, שר' עקיבא היה חוטא לולי הקב"ה הצילו, ויש שם עוד סיפורים מעין זה בגמרא, איך אפשר להבין שר' עקיבא כמעט וחטא, ולולי שהצילו הקב"ה היה חוטא. האם יכול להיות, שאנו לא יכולים לתאר לעצמינו את כוח היצר הרע שהיה פעם, כך שאין אפשרות להשוות את זה בכלל לנסיוננו, ואולי באמת דוד חטא בזה, והתורה רצתה להראות לנו את התשובה הגדולה שעשה דוד. ואולי אף אם זה מידי מרחיק לכת, כן אפשר לומר שהקב"ה גרם וסייע לו לחטוא, מעין מה שעשה לר' עקיבא, וזה משום שתשובה זה דבר לכתחילה, ויש שלוש חטאים שהיו מוכרחים לקרות כדברי הגמרא, על חטא אדם הראשון, חטא העגל וחטאו של דוד, ולכן הקב"ה גרם ליצר הרע שישלוט בדוד עד כדי כך שחטא. משום שתשובה זה דבר שלכתחילה. ומה כוונת הגמרא בע"ז שלא דוד היה ראוי לאותו חטא אלא למה חטא, כדי לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד? אשמח לתשובה מורחבת, ואם אפשר גם להתייחס למה כוונת המשפט "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו

הרב יואב אוריאל
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

שיעורים - ספר שמואל

הרב נועם וידר 28 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר ירמיהו

הרב נועם וידר 26 שיעורים
סדרה

ספר יחזקאל

הרב נועם וידר 25 שיעורים
שו"ת

התנ"ך אינו ספר היסטוריה

מדוע אברהם אבינו מוזכר בתורה מגיל 75 שנה
הרב נועם וידר
שו"ת

ביאור הכלל: 'כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו'

שלום וברכהב"ה למדתי בבית מדרש שלומד תנך בגובה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

ההבדל בין יהושע לשופטים

מה ההבדל העיקרי בן תקופת יהושע לתקופת השופטים? ומה...
הרב נועם וידר
שו"ת

כריתת ברית עם יושב הארץ

שלום רב בפרק יא בספר יהושוע כתוב שה' הקשה את לב...
הרב נועם וידר
שו"ת

השופטים ה"קטנים"

מה התפקיד של השופטים שמופיעים בספר שופטים אבל לא...
הרב נועם וידר
שו"ת

כיבושי בני ישראל לאחר מות יהושע

שלום לרבנים. 1. מדוע היה צורך לפרט את כיבוש העיר...
הרב נועם וידר
שו"ת

הריגת כוהני נוב

איך שאול עשה פעולה כה קשה ונוראה של הריגת נוב עיר...
הרב נועם וידר
שו"ת

בנים שאינם הולכים בדרכי אבותם - מה הפתרון?

למה בכל ספר שמואל יש חוסר הצלחה של הבנים שירשו את...
הרב נועם וידר
שו"ת

בן שנה שאול במלכו - האמנם?

מה הכוונה: בן שנה שאול במלכו? האם הוא היה בן שנה?...
הרב נועם וידר
שו"ת

מדוע הומלך שאול שלוש פעמים?

בס"ד מדוע שאול הומלך שלוש פעמים?...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מי היו הכרתי והפלתי?

בניהו היה ממונה על הכרתי והפלתי מה פירוש המילים...
הרב נועם וידר
שו"ת

השיוך השבטי של נשות דוד

שלום וברכה. האם ידוע מה היה שבטה של אביגיל טרם...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הריגת צאצאי שאול בידי דוד

למה דוד המלך הסכים להרוג את שבעת הצאצאים של שאול...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

המתת צאצאי שאול בידי הגבעונים

למה הסכים דוד לדרישת הגבעונים להמית 7 צאצאי שאול,...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מדוע רץ אליהו לפני אחאב

למה בסוף פרק יט במלכים ב' לאחר מעמד הכרמל וירידת...
הרב נועם וידר
שו"ת

ירמיהו - נביא לכל העמים

מה הכוונה בתחילת ספר ירמיהו שה' ממנה אותו להרוס את...
הרב נועם וידר
שו"ת

פתיחת פיו של יחזקאל

משהו מוזר: למרות שביחזקאל פרק כד ופרק לג מסופר...
הרב נועם וידר
שו"ת

מניין שנות מלכי פרס

ידוע לי שישנה מבוכה גדולה ביחס למניין שנות מלכי...
מנהל מערכת
שו"ת

לבן ביקש להשמיד את הכל

היכן בדיוק בפרשת ויצא לבן רצה להשמיד את בית יעקב?...
הרב נועם וידר
שו"ת

צרעת - קירבה לה'

שאלה שמטרידה אותי ביחס לנגע הצרעת - מהו הפשר...
הרב נועם וידר
שו"ת

שמיני עצרת ושמחת תורה בתנ"ך

נהוג לומר שאמת יש רק אחת והנה ב"שמיני עצרת" לא רק...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

Kמי שייכת ארץ ישראל?

האם ארץ ישראל היא בבעלות עם ישראל או הקב"ה? ומה...
הרב נועם וידר
שו"ת

האם בני ישראל חטאו כה הרבה?

שלום רב. שתי שאלות: 1. מדוע לאורך כל התנך אין כמעט...
הרב נועם וידר
שו"ת

גבולות הארץ 2 שלבים

האם ברור ומוסכם שהגבולות בפרשת מסעי מצומצמים יותר...
הרב נועם וידר
שו"ת

רשימת המקומות בתחילת פרשת דברים

רציתי לשאול - על פי הפשט (ולא המדרשים ורש"י) מה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

דיברה תורה כנגד יצר הרע

כיצד ניתן להבין את פרשת אשת יפת תואר ובפרט את...
הרב נועם וידר
קשר חי