חנוכה וחודש כסליו

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה בנס הקבוע של הנר המערבי במנורת המשכן והמקדש. בשיעור זה נעקוב אחר נס זה - מה הוא מבטא? אילו תמורות חלו בו לאורך השנים?

חנוכה וחודש כסליו

שלוש החנוכות של חודש כסליו

חנוכת בית המקדש השני אשר התרחשה בימי החשמונאים בכ"ה בכסלו – ידועה היא ומפורסמת. ידועה גם החנוכה הראשונה שאף …

עבור לקריאת המאמר
איך לומדים תנ"ך?

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך בדיון הנוקב ביחס ללימודי התנ"ך, יש לזכור ולהזכיר את שלושת עקרונות היסוד, שלו…

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
שיעור מומלץ

היחס לחלוקת הפרקים הנוצרית של התנ"ך

חלוקת הפרקים הרווחת כיום ברוב התנ"ך, מקורה מן הנוצרים. כיצד יש להתייחס לחלוקה זו אשר התקבלה בעם ישראל?

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
סידרת שיעורים חדשה

חכמינו מפרשי המקרא

דמויותיהם, פועלם וחיבוריהם

עבור לסידרה
פרשת השבוע

יוסף פותר החלומות

פרשת מקץ | מדוע התורה מספרת על שר האופים? הוא אפילו לא חלק מהתהליך של הוצאת יוסף מהבור

כ50 דק'

צפנת פענח

פרשת מקץ | מה רבש"ע רומז ליוסף על ידי שני החלומות של פרעה?

כ50 דק'

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד מחלוקת זו בנתה את עם ישראל? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

פלך של שתיקה

למעלה מעשרים שנה היה יוסף שרוי בנתק מארצו ומבית אביו מתוכם שלוש עשרה שנה שלא מרצונו. אך תשע שנים היה משנה למלך. הכיצד לא חשב לשלוח לאביו אות חיים על...

כ - 70 דק'

השמות שנתן בנימין לבניו

פרשת מקץ | מה ניתן ללמוד מהשמות שנתן בנימין לבניו? הקדמה: פשט הפסוקים והסבר רש"י נאמר בפרשתנו (פרק מ"ג): כט. "וישא עי…

מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא במצרים?

פרשת מקץ | א. שאלות הרמב"ן שאל הרמב"ן (מב, ט): "יש לתמוה: אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, פקיד ונגיד בבית שר וגדול במצר…

מידת הבטחון ובטחונו של יוסף

פרשת מקץ | הקדמה על הפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים, ופרעה חֹלֵם והנה עמד על היאור" (מא, א), דרשו חז"ל (תנחומא וישב ט) שלסוף…

חלום פרעה

פרשת מקץ | 'איש אשר רוח אלוקים בו' - ישנה רוח אלוקים המפעמת באנושות. תפקידו של עם ישראל בכלל, ושל יוסף בפרט, הוא לפענח אותה ולגלות אותה לעולם.

חלום פרעה

פרשת מקץ | בפרשיות יוסף הצדיק תופסים החלומות מקום מרכזי. בשיעור זה מבאר הרב את משמעותם של החלומות, וכיצד יש להתיחס לאוב וידעוני.

לכל השיעורים בפרשת השבוע
הפטרת השבוע

הכח של רוח אלוקים

הפטרת מקץ | מלכים א, ג | המעלה האמתית של יוסף בפרשה מאבחן פרעה מלך מצרים את יוסף כ"איש אשר רוח אלוקים בו" ובעקבות כך ממנה אותו משנה ל…

לכל השיעורים על ההפטרה
שיעורים חדשים באתר

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | מנורה הדולקת מעצמה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא...

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | החידוש בחזון המנורה של זכריה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת...

ההבדל בין ישראל לעמים לאורך ספר עמוס

הפטרת וישב | עמוס ב | רק אתכם ידעתי בתחילת ספר עמוס מופיעות תוכחות ונבואות פורענות למספר עמים. הוא פונה...

עבור ל'בית המדרש'

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קצר ולענין - נקודות מרכזיות על פי נושאים

נבואה בקול ונבואה בלחש

ספר השם (לבעל הרוקח, עמוד קמז):

"כי כל דבור שהוא בקול רם בו ידע הנביא שיש לגלות לכל, וכתיב (ישעי' נח, א) כשופר הרים קולך להגיד לעמי, וכשהוא שומע בלחש יודע הנביא שאין לגלות אלא ליחידים"

עבור למדור: קצר ולענין
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

לימוד תנ"ך כל יום ובתחילת כל שבוע

ספר סדר היום (לר' משה אבן מכיר, חיוב מאה ברכות בכל יום):

"וצריך שילמוד תורה נביאים וכתובים ומשנה וגמרא ולא יעבור מזה ביום ובלילה ובנקל יכול האדם לקבוע כל זה".

 

ובסדר מוצאי שבת אומר:

"ואח"כ יקרא הפרשה של השבוע הבאה והוא מנהג טוב ויפה לקרוא אותה. ויקרא מעט נביאים וכתובים כי בהתחלת השבוע יפה לו להתחיל בג' אלה תורה נביאים וכתובים ומובטח לו שיצלח בלימודו כל השבוע גם במעשה ידיו, כמו שנאמר בגמרא: 'כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין'., והוא כתוב בתורה שנוי בנביאים משולש בכתובים. ואם יעלה בידו לעשות מעט במשנה מעט בגמ' כמה יפה לו וכבר אמרנו למעלה דבכל יום צריך האדם להשתדל בכך לקרוא תנ"ך ומשנה וגמרא כל אחד כפי ערכו וכפי השגתו".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי