שיעורים ומאמרים לפורים

עיון בסיפור המגילה

כשמגיע הרגע הנכון שהפנימיות הישראלית צריכה להתגלות היא מתפרצת בפעם אחת ובמהירות ללא המתנה

45 דק'

מלכות פירושה ראיית המהלך האלוקי

עניינה של מידת המלכות היא לראות את יד ה' בתוך המציאות ולדעת בכל עת כיצד יש לפעול בהתאם לראיה הזאת.

45 דק'

התקדמות הגאולה במגילה

כשמבינים מרדכי ואסתר שהקורות אותם נועדו לסבב את גאולת ישראל הם לא פועלים בהתאם להבנה זו ושואלים את עצמם תמיד - מה יקדם את הגאולה

45 דק'

מלכות אסתר

כל אדם מסוגל להגיע ולעשות מעשים עליונים אם רק הוא יעזור אומץ לפעול כשם שפעלה אסתר

45 דק'

שתיקת אסתר

למרות הסיכון והקושי הרב, אסתר מקפידה לקיים את דברי מרדכי לא לגלות את עמה ומולדתה כיון שבאי אמירה זו יש מטרה חשובה.

45 דק'

לבישת אסתר מלכות, פור וגורל

ישנה עוצמה פנימית שחבויה באדם ובמציאות. בישראל יש את הכח לגלות את אותה העוצמה החבויה

45 דק'

חורבן האומות בידי סנחריב כבסיס למגילת אסתר

לא תמיד שמים לב עד כמה מבוססות האימפריות בכלל וממלכת פרס בפרט על פועלו של סנחריב להגלות ולבלבל את כל העמים. בשיעור זה יתברר כיצד יש להבין את הטענה של...

46.51 דק'

אסתר קרקע עולם

על בסיס שיעור של הגר"א שפירא זצ"ל | ב"ה   לקיחת אסתר לבית אחשוורוש:[1] הקדמה: במגילה מסופר שאסתר נלקחה לבית אחשוורוש, יחד עם שאר הנערות...

הדור קבלוה בימי אחשורוש

פורים | במאמר זה נבאר, מדוע זכו ישראל בימי מרדכי ואסתר לקבלת התורה, מה שלא זכו בדורם של דוד ושלמה, ואף לא בדורו של משה רבינו. לשם כך יתוארו שלוש...

פור המן נהפך לפורנו

פורים | מה פשר כפילות שם חג ה'פורים', ומה פשר כפילות הימים בחג זה? התבוננות בעומק מלחמתו של עמלק בישראל תוכל להבהיר לנו מדוע ביקש המן להשמיד את...

ותלבש אסתר מלכות

פרשת ויקרא, פורים | למקרא המגילה, נשאלת השאלה- מדוע אסתר המלכה אינה מתחננת לפני המלך מיד, אלא מזמינה את אחשורוש והמן למשתה מחר? על מנת לעמוד על...

זכר עמלק

פרשת תצוה, פרשת זכור | התורה מתארת את פגיעתו של עמלק במילים "אשר קרך בדרך". מה באמת קרה לנו במפגש עם עמלק? מה בדיוק עלינו לזכור, וכיצד בזכירה זו...

ולא יזח החשן מעל האפוד

פרשת תצוה | מדוע בשנה מעוברת אנו חוגגים את פורים דווקא באדר השני ולא באדר ראשון? נסביר את טעמו של רשב"ג שיש לסמוך גאולה לגאולה באמצעות התבוננות...

מגילת אסתר עם ביאור 'ושננתם'

פירוש זה הינו טיוטה ראשונית |

כתבוני לדורות

המגילה נקראת "מגילת אסתר" וזה כשלעצמו דבר מוזר. מגילה זה מלשון גילוי, ואסתר זה מלשון הסתר.

כ - 70 דק'

קריאה מחדש של סיפור מגילת אסתר

בפרק א מסופר על המשתאות הרבות שאחשורוש עשה. מה הוא ראה לעשות משתאות כל כך גדולים? לא ידוע לנו על עוד מלך שנהג כך. אחשורוש מגדל את המן וכולם...

66 דק'

מדוע נצטוינו לזכור את מעשה עמלק?

פרשת כי תצא | פורים | הקדמה בפרק כה נצטוינו לזכור את אשר עשה לנו עמלק. נשאלת השאלה: מדוע כל כך חשוב לזכור לדורות עולם מה שעשה לנו …

מגילת אסתר - פעולה חרישית

כיצד פועלים ברגעי משבר? אסתר המלכה מלמדת אותנו מהי גאולה הנעשית בצורה חרישית ויעילה. כיצד מושיעים את האומה ואת עצמי בזמנים שבהם נדמה שהסוף הרע הוא...

כ - 70 דק'

לא תשכח!

הפטרת זכור | שמואל א, טו | האזהרה משכחה בציווי הקב"ה על מחיית עמלק קיים דגש מיוחד וחריף על הצורך לזכור בדביקות את תפקידנו למחות את זכר …

המבחן של מלך ישראל

הפטרת זכור | שמואל א, טו | מאיסת שאול שני שלבים היו בהסרת ה' את שאול מהיות מלך על ישראל: השלב הראשון היה כאשר שאול לא חיכה לשמואל והעל…

מעבר לכל השיעורים והמאמרים לפורים
איך לומדים תנ"ך?

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" - מדוע?

פרשות בראשית-נח | הקדמה 1. מתי נאמר: "והיו ימיו מאה ועשרים שנה"? לקראת סוף פרשת בראשית (ה, לב) נאמר: "ויהי נח בן חמש מאות שנה…

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
שיעור מומלץ

מערכת נבואות הקץ בתנ"ך

בשיעור זה נערכת סקירה כלל תנ"כית המגלה כי לאורך כל ההיסטוריה התנ"כית קדמו הנבואות למאורעות. לפני כל תקופה הקב"ה הקדים והודיע מהו המהלך העיקרי של העולם וישראל בדורות הקרובים.

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
67 דק'
פרשת השבוע

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ מצורף'

ולא יזח החשן מעל האפוד

פרשת תצוה | מדוע בשנה מעוברת אנו חוגגים את פורים דווקא באדר השני ולא באדר ראשון? נסביר את טעמו של רשב"ג שיש לסמוך גאולה לגאולה באמצעות התבוננות...

המצווה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |

כ-50 דק'
כ-50 דק'

ענינו של מזבח הקטורת

פרשת תצוה | למה הציווי על מזבח הזהב מופיע בסוף הציוויים?

כ-14 דק'

קורבנות המילואים ותפקיד הכהנים

פרשת תצוה | גסות הרוח וגבהות הלב גורמת רק לירידה. חז"ל מחברים בין הצרעת לגאוה.

כ-40 דק'

האם יש שמות קדושים?

פרשת תצוה | בגדי הכהן צריך לעשות אותם במיוחד לכהנים ולכוון לשם כך. לכן לא מספיק אנשי אמנותיים. אלא צריך אנשים עם חכמה, שידעו לכוון את הכוונות...

כ-40 דק'

בגדי הכונה, בגדי הבד- ייחודיות הפרט בעבודת ה'

פרשת תצוה | לבני אהרון, הכהנים ההדיוטים יש ארבעה בגדים. מה שמאפיין את בגדי הכהנים ההדיוטים שהם מבד, חוץ מאבנט שעשוי מצמר. מה זה בד ומה זה צמר?

כ-40 דק'

מיקומו של מזבח הקטורת

פרשת תצוה | מדוע נכתבה פרשת מזבח הקטורת בנפרד משאר הכלים? הקדמה          בפרשת תרומה מצווה התורה על עשיית כלי המשכן, ומ…

מעלתה של הקטורת

פרשת תצוה | א. מדוע סיימה התורה את הציוויים על המשכן במזבח הקטורת? כתב בספר "צרור המור" (שמות ל, ט): "כבר ידעת מאמרם ז"ל…

רמזי המעיל

פרשת תצוה | הקדמה הגמרא במסכת זבחים (פח ע"ב) ובמסכת ערכין (טז ע"א) אומרת: "מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא: יב…

מהי תכלית המשכן?

פרשת תצוה | א. פשט הפסוקים והסבר הראב"ע נאמר בסוף פרק כ"ט: "ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלקים. וידעו כי אני ד' אל…

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | הקדמה בפרקנו מפורטים בגדי הכהונה, בשני ציוויים: הראשון קצר והשני ארוך. בציווי הראשון נאמר: "ואלה הבגדים אשר…

בחירת אהרון ובניו לכהני ה'

פרשת תצוה | המשכן והעובדים בו בפרשתנו נמשך תהליך הציווי על בניית המשכן. לאחר שבפרשה הקודמת התורה פירטה את הלכות בניין המ…

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | מדוע הביטוי "לכבוד ולתפארת" נאמר דווקא על בגדי הכהונה ולא על כלי המשכן?

לכל השיעורים בפרשת השבוע
הפטרת השבוע

לא תשכח!

הפטרת זכור | שמואל א, טו | האזהרה משכחה בציווי הקב"ה על מחיית עמלק קיים דגש מיוחד וחריף על הצורך לזכור בדביקות את תפקידנו למחות את זכר …

המבחן של מלך ישראל

הפטרת זכור | שמואל א, טו | מאיסת שאול שני שלבים היו בהסרת ה' את שאול מהיות מלך על ישראל: השלב הראשון היה כאשר שאול לא חיכה לשמואל והעל…

לכל השיעורים על ההפטרה
שיעורים חדשים באתר

עיון בסיפור המגילה

כשמגיע הרגע הנכון שהפנימיות הישראלית צריכה להתגלות היא מתפרצת בפעם אחת ובמהירות ללא המתנה

מלכות פירושה ראיית המהלך האלוקי

עניינה של מידת המלכות היא לראות את יד ה' בתוך המציאות ולדעת בכל עת כיצד יש לפעול בהתאם לראיה הזאת.

התקדמות הגאולה במגילה

כשמבינים מרדכי ואסתר שהקורות אותם נועדו לסבב את גאולת ישראל הם לא פועלים בהתאם להבנה זו ושואלים את עצמם תמיד...

עבור ל'בית המדרש'

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קצר ולענין - נקודות מרכזיות על פי נושאים

לשמוח בעבודת ה'

דברים כח, מז: "תַּ֗חַת אֲשֶׁ֤ר לֹא־עָבַ֙דְתָּ֙ אֶת־ה֣' אֱלֹהֶ֔יךָ בְּשִׂמְחָ֖ה וּבְט֣וּב לֵבָ֑ב מֵרֹ֖ב כֹּֽל". ומפרש רבנו בחיי: "יאשימנו הכתוב בעבדו השי"ת ולא היתה העבודה בשמחה, לפי שחייב האדם על השמחה בהתעסקו במצות, והשמחה במעשה המצוה מצוה בפני עצמה, מלבד השכר שיש לו על המצוה יש לו שכר על השמחה, ועל כן יעניש בכאן למי שעובד עבודת המצוה כשלא עשאה בשמחה, ולכך צריך שיעשה אדם המצות בשמחה ובכוונה שלמה".

בספר נחמיה (ח, י-יב) למדו הלוויים את העם על מעלת השמחה, במיוחד בראש השנה: "וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֡ם לְכוּ֩ אִכְל֨וּ מַשְׁמַנִּ֜ים וּשְׁת֣וּ מַֽמְתַקִּ֗ים וְשִׁלְח֤וּ מָנוֹת֙ לְאֵ֣ין נָכ֣וֹן ל֔וֹ כִּֽי־קָד֥וֹשׁ הַיּ֖וֹם לַאֲדֹנֵ֑ינוּ וְאַל־תֵּ֣עָצֵ֔בוּ כִּֽי־חֶדְוַ֥ת ה֖' הִ֥יא מָֽעֻזְּכֶֽם:  וְהַלְוִיִּ֞ם מַחְשִׁ֤ים לְכָל־הָעָם֙ לֵאמֹ֣ר הַ֔סּוּ כִּ֥י הַיּ֖וֹם קָדֹ֑שׁ וְאַל־תֵּעָצֵֽבוּ:  וַיֵּלְכ֨וּ כָל־הָעָ֜ם לֶאֱכֹ֤ל וְלִשְׁתּוֹת֙ וּלְשַׁלַּ֣ח מָנ֔וֹת וְלַעֲשׂ֖וֹת שִׂמְחָ֣ה גְדוֹלָ֑ה כִּ֤י הֵבִ֙ינוּ֙ בַּדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר הוֹדִ֖יעוּ לָהֶֽם".

בספר יואל (ב, כג) אומר הנביא: "וּבְנֵ֣י צִיּ֗וֹן גִּ֤ילוּ וְשִׂמְחוּ֙ בַּה֣' אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם". מבאר האלשיך ששמחה זו היא על הדביקות בה' שאליה הגיעו – "שמתחלה הייתם רחוקים מה', ועל ידי מכת הארבה שנצטערתם שבתם עדי ונדבקתם בי".

תהלים יט, ט: "פִּקּ֮וּדֵ֤י ה֣' יְ֭שָׁרִים מְשַׂמְּחֵי־לֵ֑ב מִצְוַ֥ת ה֥' בָּ֝רָ֗ה מְאִירַ֥ת עֵינָֽיִם". ובמזמור לב שם (יא): "שִׂמְח֬וּ בַֽה֣' וְ֭גִילוּ צַדִּיקִ֑ים וְ֝הַרְנִ֗ינוּ כָּל־יִשְׁרֵי־לֵֽב". וכן במזמור סח (ד): "וְֽצַדִּיקִ֗ים יִשְׂמְח֣וּ יַֽ֭עַלְצוּ לִפְנֵ֥י אֱלֹהִ֗ים וְיָשִׂ֥ישׂוּ בְשִׂמְחָֽה". ובמזמור ק (ב): "עִבְד֣וּ אֶת־ה֣' בְּשִׂמְחָ֑ה בֹּ֥אוּ לְ֝פָנָ֗יו בִּרְנָנָֽה".

עבור למדור: קצר ולענין
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

התנ"ך – מורה דרכו של החפץ חיים

בנו של החפץ חיים - ר' אריה לייב הכהן, כותב במאמרו 'דוגמא מדרכי אבי' (עמוד כח):

"ספר התנ"ך היה מורה דרכו, לא לבד חלק החוקים והמשפטים אלא גם כל מאורע ומקרה שבאו בדברי התורה והנביאים והכתובים - מהם למד איך לכונן אורח החיים של עם ישראל. דבריהם הציתו בו אש קודש להגיד לעמנו את אשר עליהם לעשות, דברים מלהיבים כגחלי אש, ומהם שאב תנחומות אל לכל נדכה ונכה רוח, ולחזק ברכים כושלות ולצפות לישועת אלקים.

והתנ"ך היה כמעט בכל ימי חייו באמתחת הטלית ותפילין שלו. אמנם, מעולם לא קירב דברי התורה והנביאים לשכלו הוא, ולהעמיס בהם רעיונות וחידו"ת כדרך רבים וגם שלמים מטובי עמנו. אדרבה, קירב שכלו לשכל התורה תמיד, ועל כן לא יפלא תקוותיו העצומות ובטחונו הגדול, כי לא יפול צרור ארץ מכל המפורש בתורה ובנביאים לעתידת עם ישראל".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי