יסודות ה'מגיד' בתנ"ך

הפרשיות העומדות במרכז ההגדה סיפור יציאת מצרים שבהגדה מיוסד על שתי פרשיות בתנ"ך: נאום יהושע לישראל בס…

איך לומדים תנ"ך?

אם ראשונים כמלאכים

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כיצד מצד אחד ניתן לומר על גדולי התנ"ך שחטאו בחטאים שונים, ומצד שני, מדובר בחטאים מסוג אחר לגמרי מן המוכר לנו

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
שיעור מומלץ

הפסחים בתנ"ך

בשיעור זה נברר בדרכו של ה'משך חכמה' מהו הנושא המשותף לכל הפעמים שבהם מתוארת בתנ"ך עשיית קרבן הפסח.

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
52 דק'
פרשת השבוע

הלכה לשעה דאורייתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |

"ממצוקותיהם יושיעם"

פרשת צו | עיסוק בקורבן שלמי התודה, זבח התודה ומה המקור שלו בספר תהילים. כיצד יסוד התודה מתקשר אל ימי הפורים?

כ-60 דק'

עולת התמיד

לקרבן התמיד יש מעלה מיוחדת - מעלת הקביעות והעקביות. בשיעור זה יתברר עד כמה יסודית מעלה זו, לעבודת ה' של הפרט והאומה | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

מי מביא קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרקנו: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לד'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בש…

מהם האורים והתומים?

פרשת צו | בפרקנו מסופר שמשה הלביש את אהרן בבגדי הכהונה, ובין השאר נאמר: "ויתן עליו את האפוד ויחגור אותו בחשב האפוד, ויא…

מה משמעות הדינים המיוחדים של קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרק ז: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לד'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בש…

כמה סוגי קרבנות יש?

פרשות ויקרא - צו | מנין סוגי הקרבנות של הרמב"ם? הרמב"ם בפ"א מהלכות מעשה הקרבנות ה"ב כתב: "כל הקרבנות, בין של ציבור בין של יחיד,…

סדר הקרבנות בתורה ובמסכת זבחים

פרשות ויקרא - צו | סדר הקרבנות בפרק ה בזבחים סדר הקרבנות במסכת זבחים פרק ה הוא כך: משנה א: פַּר וְשָעִיר שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִ…

סדר הקרבנות בפרשות ויקרא ו-צו

פרשות ויקרא - צו | מדוע השתנה סדר הקרבנות בפרשת צו מסדר הקרבנות בפרשת ויקרא? בפרשת ויקרא סדר הקרבנות הוא: עולה, מנחה, שלמים, וא…

שבעת ימי המילואים

פרשת צו | מהי המטרה של הציווי שאהרון ובניו ישבו פתח אוהל מועד במשך כל שבעת ימי המילואים?

המצפן

פרשת צו | קרבן העולה, כשמו כן הוא, עולה כולו על המזבח (חוץ מעור הבהמה), ומעלה את כל צדדי החיים אל הקודש. מצד אחד, עול…

לכל השיעורים בפרשת השבוע
הפטרת השבוע

הקרבה רק מתוך הליכה בדרך ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | שמיעה בקול ה' קודמת לקרבנות בפרק ז בספר ירמיהו מופיעה אזהרה של ירמיהו הנביא בעניין הקרבנות. אזהרה זו היא חלק…

עבודת ה' על פי ציווי ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | עיקר ההקרבה – שמיעה בקול ה' בפרשתנו ממשיכים פרטי הקרבנות להתבאר. במקביל לכך מופיעה בהפטרה אזהרה חשובה מאין כ…

לכל השיעורים על ההפטרה
שיעורים חדשים באתר

הקרבה רק מתוך הליכה בדרך ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | שמיעה בקול ה' קודמת לקרבנות בפרק ז בספר ירמיהו מופיעה אזהרה של ירמיהו הנביא בעניין...

לקיחת אחריות

פרק י | הקדמה בפרקנו מסופר על הפרשת הנשים הנכריות. הפרק פותח בפסוקים: א. וכהתפלל עזרא וּכְהִתוַדֹתו בֹכֶה...

קרבנות בני הגולה, חנוכת המשכן, ולעתיד לבוא

פרק ח | א. האם השעירים שהקריבו בני הגולה היו חטאות או עולות? נאמר בסוף פרקנו (לה): "הבאים מהשבי, בני הגולה,...

עבור ל'בית המדרש'

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קצר ולענין - נקודות מרכזיות על פי נושאים

סמיכת הגדולים על ליבם - יונתן

בשמואל א (יד, ז) מביע נערו של יונתן כי הוא סומך לחלוטין על החלטותיו של יהונתן גם כשהן מסוכנות באופן קיצוני: "וַיֹּאמֶר לוֹ נֹשֵׂא כֵלָיו עֲשֵׂה כָּל אֲשֶׁר בִּלְבָבֶךָ נְטֵה לָךְ הִנְנִי עִמְּךָ כִּלְבָבֶךָ".

 

המלבי"ם מבאר כי מצוי כאן עיקרון רוחני נשגב:

 "נושא כליו הבין כי אי אפשר שיתעורר לפעולה כזאת הרחוקה מן הטבע, שישליך נפשו מנגד במקום שהסכנה גלויה וידועה, אם לא בשכח אלהי מניע אותו ומעורר את לבו בל יפחד, ועל כן אמר: 'עשה כל אשר בלבבך', כי הלב הוא החוזה האלהי בענינים גדולים כאלה, ואיש הרוח יוכל לסמוך על חזיון לבו בזה, ואף על גב דהוא לא חזא מזליה חזא…".

עבור למדור: קצר ולענין
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

שערי החכמה

בראשית רבתי (פרשת בראשית עמוד 8):

"אמר ר' עקיבא: 'זכרו תורת משה עבדי' – אלו תורה נביאים וכתובים. חמשת אלפים שערי חכמה נפתחו למשה בסיני כנגד ה' חומשי תורה, וח' אלפים שערי בינה כנגד שמנה נביאים, וי"א אלפים שערי דעת כנגד י"א כתובים".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי