שבט לוי

עתה הפעם ילווה אישי אלי

הופעת חלקה של לאה בבניין בית ישראל וקנאת רחל בה. ייחודיותם של השבטים לוי ויהודה

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-49 דק'

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל בו מתחילים הלויים לעבוד: לקראת סוף פרשת במדבר, מצווה ה' את...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עתה הפעם ילווה אישי אלי

הופעת חלקה של לאה בבניין בית ישראל וקנאת רחל בה....
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-49 דק'
שיעור

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל...
ושננתם