קריאת הפסוקים עם ביאור פשוט

ספר ירמיהו עם ביאור 'ושננתם'

ביאור על רוב פרקי ספר ירמיהו |

מגילת אסתר עם ביאור 'ושננתם'

פירוש זה הינו טיוטה ראשונית |

ספר דניאל עם ביאור ותרגום 'ושננתם'

כל ספר דניאל על הסדר עם ביאור פשוט על פי חז"ל והמפרשים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם 24 שיעורים
סדרה

ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ושננתם 21 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ושננתם 31 שיעורים
סדרה

ספר שמואל ב' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ושננתם 12 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של שיר השירים

הרב יונדב זר 8 שיעורים
שיעור

ספר בראשית עם ביאור "ושננתם"

ושננתם
שיעור

ספר שמות עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר ויקרא עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר במדבר עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר דברים עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר שמואל ב עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר מלכים א עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר מלכים ב עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר ירמיהו עם ביאור 'ושננתם'

ביאור על רוב פרקי ספר ירמיהו |
ושננתם
שיעור

ספר הושע עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר יואל עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר מיכה עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספרים נחום וחבקוק עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר חגי עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר זכריה עם ביאור 'ושננתם'

פרקים א-ד |
ושננתם
שיעור

ספר מלאכי עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

מגילת רות עם ביאור ושננתם

פרקים א-ב |
ושננתם
שיעור

מגילת איכה עם ביאור 'ושננתם'

פרקים א-ב |
ושננתם
שיעור

מגילת אסתר עם ביאור 'ושננתם'

פירוש זה הינו טיוטה ראשונית |
ושננתם
שיעור

ספר דניאל עם ביאור ותרגום 'ושננתם'

כל ספר דניאל על הסדר עם ביאור פשוט על פי חז"ל...
ושננתם
שיעור

ספר עזרא עם תרגום וביאור 'ושננתם'

ושננתם
קשר חי