קרבנות

יחס התורה לבעלי מוגבלויות

כיצד מתמודדים עם איסור עבודה במקדש לכהנים בעלי מום המופיע בפרשת אמור. האם לא היה ראוי שהתורה דווקא תעדיף...

כ - 70 דק'

שכינה בתוך החיים - ספר ויקרא

הקדמה לספר ויקרא - כיצד הדינים הפרטניים של המשכן והקרבנות הן ביטוי של השכינה בישראל

כ - 70 דק'

הקרבנות שקרבו במדבר

שאלה אלו קרבנות נהגו בזמן הליכת ישראל במדבר ארבעים שנה ומדוע קרבנות אחרים לא נהגו? הקדמה נאמר בשבת (פז...

מה בין 'קודש' ל'קודש הקודשים'?

פרשת צו | במקומות רבים התורה מגדירה דברים שונים בתור קודש. אולם במספר מועט יותר של מקומות מופיעה מעלה גדולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

מנחות הנדבה ומנחת העמר

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים א-ג) עוסק בקרבנות נדבה. כך גם כל המנחות הראשונות הנזכרות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

האם שלמים מכפרים?

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים א-ג) עוסק בקרבנות נדבה. כך שאין כלל חובה להביא את קרבנות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מדוע הוקדם פר כהן משיח לפר העלם דבר של ציבור?

פרשת ויקרא | הקדמה פרק ד' עוסק בקרבנות החטאת: פר כהן משיח, פר העלם דבר של ציבור, שעיר נשיא, וחטאת יחיד, שהיא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

על מה מביאים קרבן עולה ויורד?

פרשת ויקרא | א. על מה מביאים קרבן עולה ויורד? נאמר בפרקנו: א. "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה, והוא עד או ראה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

קרבן עולה ויורד - חטאת ולא אשם!

פרשת ויקרא | התורה אומרת בקרבן עולה ויורד: "והביא את אשמו לד' על חטאתו אשר חטא" (ה, ו), וניתן היה לכאורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סדר הקרבנות בפרשות ויקרא ו-צו

פרשות ויקרא - צו | מדוע השתנה סדר הקרבנות בפרשת צו מסדר הקרבנות בפרשת ויקרא? בפרשת ויקרא סדר הקרבנות הוא:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סדר הקרבנות בתורה ובמסכת זבחים

פרשות ויקרא - צו | סדר הקרבנות בפרק ה בזבחים סדר הקרבנות במסכת זבחים פרק ה הוא כך: משנה א: פַּר וְשָעִיר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

כמה סוגי קרבנות יש?

פרשות ויקרא - צו | מנין סוגי הקרבנות של הרמב"ם? הרמב"ם בפ"א מהלכות מעשה הקרבנות ה"ב כתב: "כל הקרבנות, בין של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע | הקדמה          בשלש פרשיות בתורה נזכר קרבן עולה ויורד: בפרשת ויקרא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מה משמעות הדינים המיוחדים של קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרק ז: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לד'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מי מביא קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרקנו: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לד'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

על מה כפרו הקרבנות שהוקרבו ביום השמיני?

פרשת שמיני | הקדמה נאמר בפרקנו: "ויאמר אל אהרן: קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם, והקרב לפני ד'. ואל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מבוא לקרבנות

פרשיות ויקרא-צו | בשיעור זה במהות יסודית של הקרבנות - מהו מעמד הנפש של המקריב פר, לעומת המקריב שה? ומאיזו...

מתוך סדרת השיעורים:
חומש ויקרא - כלל ופרט

43 דק'

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | מדוע לא הודיעו הקב"ה ומשה לישראל אלא על שבעה ימי המילואים, ולא על היום השמיני?

מתוך סדרת השיעורים:
חומש ויקרא - כלל ופרט

43 דק'

יחודה של הקטורת

פרשת שמיני | מה ההבדל היסודי בין הקטורת לבין שאר הקרבנות? מדוע היא מופרדת מהם בעקביות?

מתוך סדרת השיעורים:
חומש ויקרא - כלל ופרט

43 דק'

היחס בין הקרבנות לשקיעה בחטא

פרק ז | בית המקדש בכלל והקרבנות בפרט מפרנסים היטב את הצורך הרוחני של העם וכל אחד ואחד מפרטיו. לכן אינם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

קרבנות בני הגולה, חנוכת המשכן, ולעתיד לבוא

פרק ח | א. האם השעירים שהקריבו בני הגולה היו חטאות או עולות? נאמר בסוף פרקנו (לה): "הבאים מהשבי, בני הגולה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר עזרא

פרק ז דק'

מה משמעות הקרבנות שהקריבו בימי חזקיהו המלך?

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: כ. "וישכם יחזקיהו המלך, ויאסף את שָׂרֵי העיר, ויעל בית ד'. כא. ויביאו פרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מהי הקרבה אמתית

הפטרת ויקרא | ישעיהו מג | "לא הבאת לי שה עולותיך" אומר הנביא. וצריך עיון, איה מצאנו שהנביאים מוכיחים את ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

עבודת ה' על פי ציווי ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | עיקר ההקרבה – שמיעה בקול ה' בפרשתנו ממשיכים פרטי הקרבנות להתבאר. במקביל לכך מופיעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

הקרבה רק מתוך הליכה בדרך ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | שמיעה בקול ה' קודמת לקרבנות בפרק ז בספר ירמיהו מופיעה אזהרה של ירמיהו הנביא בעניין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כיצד מונים את מצוות התורה?

הרב חיים סבתו כ - 70 דק'
שיעור

יחס התורה לבעלי מוגבלויות

כיצד מתמודדים עם איסור עבודה במקדש לכהנים בעלי מום...
הרב יהושע ון-דייק כ - 70 דק'
שיעור

שכינה בתוך החיים - ספר ויקרא

הקדמה לספר ויקרא - כיצד הדינים הפרטניים של המשכן...
הרב דוד חי הכהן כ - 70 דק'
שיעור

הקרבנות שקרבו במדבר

שאלה אלו קרבנות נהגו בזמן הליכת ישראל במדבר...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

מה בין 'קודש' ל'קודש הקודשים'?

פרשת צו | במקומות רבים התורה מגדירה דברים שונים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מנחות הנדבה ומנחת העמר

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם שלמים מכפרים?

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע הוקדם פר כהן משיח לפר העלם דבר של ציבור?

פרשת ויקרא | הקדמה פרק ד' עוסק בקרבנות החטאת: פר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על מה מביאים קרבן עולה ויורד?

פרשת ויקרא | א. על מה מביאים קרבן עולה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קרבן עולה ויורד - חטאת ולא אשם!

פרשת ויקרא | התורה אומרת בקרבן עולה ויורד: "והביא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הקרבנות בפרשות ויקרא ו-צו

פרשות ויקרא - צו | מדוע השתנה סדר הקרבנות בפרשת צו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הקרבנות בתורה ובמסכת זבחים

פרשות ויקרא - צו | סדר הקרבנות בפרק ה בזבחים סדר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כמה סוגי קרבנות יש?

פרשות ויקרא - צו | מנין סוגי הקרבנות של...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע |...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות הדינים המיוחדים של קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרק ז: "וזאת תורת זבח השלמים אשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי מביא קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרקנו: "וזאת תורת זבח השלמים אשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על מה כפרו הקרבנות שהוקרבו ביום השמיני?

פרשת שמיני | הקדמה נאמר בפרקנו: "ויאמר אל אהרן:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מבוא לקרבנות

פרשיות ויקרא-צו | בשיעור זה במהות יסודית של...
הרב יואב אוריאל 43 דק'
שיעור

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | מדוע לא הודיעו הקב"ה ומשה לישראל אלא...
הרב יואב אוריאל 43 דק'
שיעור

יחודה של הקטורת

פרשת שמיני | מה ההבדל היסודי בין הקטורת לבין שאר...
הרב יואב אוריאל 43 דק'
שיעור

היחס בין הקרבנות לשקיעה בחטא

פרק ז | בית המקדש בכלל והקרבנות בפרט מפרנסים היטב...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

קרבנות בני הגולה, חנוכת המשכן, ולעתיד לבוא

פרק ח | א. האם השעירים שהקריבו בני הגולה היו חטאות...
הרב איתן שנדורפי פרק ז דק'
שיעור

מה משמעות הקרבנות שהקריבו בימי חזקיהו המלך?

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: כ. "וישכם יחזקיהו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי הקרבה אמתית

הפטרת ויקרא | ישעיהו מג | "לא הבאת לי שה עולותיך"...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

עבודת ה' על פי ציווי ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | עיקר ההקרבה – שמיעה בקול...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקרבה רק מתוך הליכה בדרך ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | שמיעה בקול ה' קודמת...
הרב יואב אוריאל