קרבן שלמים

האם שלמים מכפרים?

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים א-ג) עוסק בקרבנות נדבה. כך שאין כלל חובה להביא את קרבנות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מה משמעות הדינים המיוחדים של קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרק ז: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לד'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מי מביא קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרקנו: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לד'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

האם טהור שאכל בשר שלמים טמא חיב כרת?

פרשת צו | הקדמה בפרשתנו מופיעים שלושה פסוקים שעוסקים בדיני אכילת בשר קדשים בטומאה. כך נאמר בפרק ז': יט....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

האם שלמים מכפרים?

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות הדינים המיוחדים של קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרק ז: "וזאת תורת זבח השלמים אשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי מביא קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרקנו: "וזאת תורת זבח השלמים אשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם טהור שאכל בשר שלמים טמא חיב כרת?

פרשת צו | הקדמה בפרשתנו מופיעים שלושה פסוקים...
הרב איתן שנדורפי