קרבן מנחה

מנחות הנדבה ומנחת העמר

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים א-ג) עוסק בקרבנות נדבה. כך גם כל המנחות הראשונות הנזכרות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מנחות הנדבה ומנחת העמר

פרשת ויקרא | הקדמה כל החלק הראשון של הפרשה (פרקים...
הרב איתן שנדורפי