קיום ברית

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח נאמר: "ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקב"ה חישב את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים שענינה של המילה הוא להחליש את כוח התאוה. הסבר זה, עם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

העדר ברית אבות במעמד הסנה

פרשת שמות | מדוע לא אמר ד' למשה בסנה שהוא זוכר את הברית עם האבות? א. מה נאמר ביחס לאלקים בסוף פרק ב'? בסוף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ספר הברית" ו"דם הברית"

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו (כד, ה-ח): "וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים לד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ושמר ד' אלקיך לך את הברית ואת החסד"

פרשת עקב | הקדמה בתחילת הפרשה נאמר: יב. "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אֹתם, ושמר ד' אלקיך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"לעברך בברית ד' אלקיך ובאלתו"

פרשת ניצבים | א. הפסוקים בתחילת פרשת נצבים בתחילת פרשת נצבים (פרק כט) נאמר:   ט. "אתם נצבים היום כֻּלְכֶם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

הברית על השבת

פרק יז | הקדמה בפרשת כי תשא נאמר: "ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדֹרֹתם, ברית עולם" (לא, טז). יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

השפעת חטאי דור המדבר על הדורות הבאים

פרק כ פס' יח - לג |מה הייתה מסקנת זקני ישראל מהחורבן והגלות? מהי תשובת ד' בפי הנביא יחזקאל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

55:08 דק'

תוקף הברית בין הקב"ה וישראל

פרק כ פס' כז - מ | בני ישראל טוענים שאחרי ש-ד' הגלה אותם, הם אינם מחויבים לו יותר. הקב"ה מברר להם את משמעות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:11 דק'

תוקף הברית בין ד' וישראל

פרק כ פס' לב - סוף | הקשר בין הקב"ה לעם ישראל בכללו הוא נצחי. אבל, בזמן קיבוץ הגלויות המורדים והפושעים לא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

29:58 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העדר ברית אבות במעמד הסנה

פרשת שמות | מדוע לא אמר ד' למשה בסנה שהוא זוכר את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ספר הברית" ו"דם הברית"

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו (כד,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ושמר ד' אלקיך לך את הברית ואת החסד"

פרשת עקב | הקדמה בתחילת הפרשה נאמר: יב. "והיה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"לעברך בברית ד' אלקיך ובאלתו"

פרשת ניצבים | א. הפסוקים בתחילת פרשת נצבים בתחילת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברית על השבת

פרק יז | הקדמה בפרשת כי תשא נאמר: "ושמרו בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השפעת חטאי דור המדבר על הדורות הבאים

פרק כ פס' יח - לג |מה הייתה מסקנת זקני ישראל...
הרב יצחק בן שחר 55:08 דק'
שיעור

תוקף הברית בין הקב"ה וישראל

פרק כ פס' כז - מ | בני ישראל טוענים שאחרי ש-ד'...
הרב יצחק בן שחר 52:11 דק'
שיעור

תוקף הברית בין ד' וישראל

פרק כ פס' לב - סוף | הקשר בין הקב"ה לעם ישראל...
הרב אחיקם גץ 29:58 דק'
שיעור

בגידת הברית על ידי הכהנים והעם

פרק ב |
הרב אליעזר קשתיאל 43:45 דק'