עשיו

שנאת ה' את עשיו

הפטרת תולדות | מלאכי א | פעולת נביאי הבית השני נבואת מלאכי מופיעה בתחילת ימי הבית השני, בשלהי תקופת הנבואה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שנאת ה' את עשיו

הפטרת תולדות | מלאכי א | פעולת נביאי הבית...
הרב יואב אוריאל