עבודה זרה

כיצד יתכן שאמציה המלך הצדיק עבד עבודה זרה?!

פרק כה | הקדמה בפרקנו שני חלקים: החלק הראשון מתאר את מעשיו הטובים והצלחתו של אמציה (א-יא). החלק השני מתאר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

כיצד יתכן שמנשה מלך יהודה עבד עבודה זרה?

פרק לג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו, וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם. ב. ויעש הרע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כיצד יתכן שאמציה המלך הצדיק עבד עבודה זרה?!

פרק כה | הקדמה בפרקנו שני חלקים: החלק הראשון מתאר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שמנשה מלך יהודה עבד עבודה זרה?

פרק לג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שתים עשרה שנה...
הרב איתן שנדורפי