נסים

"למען הרבות מופתי"

פרשת וארא | במהלך יציאת מצרים עשה ה' מופתים רבים. אך איך זה שלמרות כל הנסים שהיו ביציאת מצרים העם חטא במדבר?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-89 דק'

נס וטבע בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | בקריעת ים סוף התחוללו ניסים כבירים. יש להבין: כיצד משתלבים הנסים עם הנהגת ד' הקבועה של העולם על...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-80 דק'

נסיעת הארון ומעבר הירדן

פרקים ג-ד | המעבר מניסי עמוד הענן ועמוד האש לניסי ארון הברית, שמבטא את ההדרכה האלוקית הקבועה בארץ. ומעבר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"למען הרבות מופתי"

פרשת וארא | במהלך יציאת מצרים עשה ה' מופתים רבים....
הרב שלמה אבינר כ-89 דק'
שיעור

נס וטבע בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | בקריעת ים סוף התחוללו ניסים כבירים. יש...
הרב שלמה אבינר כ-80 דק'
שיעור

נסיעת הארון ומעבר הירדן

פרקים ג-ד | המעבר מניסי עמוד הענן ועמוד האש לניסי...
הרב יואל מנוביץ'