נישואים

"לא טוב היות האדם לבדו"

פרשת בראשית | היעוד "והיו לבשר אחד" עומד בלב הבריאה. בשיעור זה מבאר הרב את מעלת הנישואין ובניית משפחה בעם...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"לא טוב היות האדם לבדו"

פרשת בראשית | היעוד "והיו לבשר אחד" עומד בלב...
הרב שלמה אבינר