נזיר

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני הנזיר, עולה שהנזיר מחויב בשלשה דינים עיקריים: התנזרות מוחלטת...

הנהגת הנזיר

פרשת נשא | התורה מתווה דרך יחודית של הנזיר. האם זוהי הדרכה של יחידים, אוא שהיא שייכת באמת לאומה כולה?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

במה אשם הצופה בסוטה?

פרשת נשא | מדוע מי שראה סוטה יזיר עצמו מן היין? יסוד זה מלמדנו את השפעת היצר הרע ודרכי ההתמודדות עמו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

נזירות שמשון ולחי החמור

פרקים יג-טז |שמשון הולך עם רצונותיו בשיא העוצמה. מה הסיבה שהוא נוהג כך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

מדוע ציוה ד' ששמשון יהיה נזיר?

פרק יג | הקדמה הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "ויֹסִפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ד', ויתנם ד' ביד פלשתים ארבעים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

המשך הביאור על נזיר ועל תפילה

פרק א | מה האדם יכול לעשות עם יופיו למען עם ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

נזיר נקרא קדוש

הפטרת נשא | שופטים יג | מה בין פרישות הנזיר לקדושה? נזיר נקרא קדוש. ממשיכה הגמרא ולומדת מנזיר: ומה זה שלא...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

נזירות מבטן

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת נשא, מתווה התורה דרך לאדם הבודד להיות קדוש המורם מעם. בעקבות דיבור פה של נדר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

שמשון – הנזיר שפעל לבדו

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת השבוע מופיעה פרשת הנזיר, ובמקביל לכך אנו קוראים בהפטרה על תהליכי הורתו ולידתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני...
ושננתם
שיעור

הנהגת הנזיר

פרשת נשא | התורה מתווה דרך יחודית של הנזיר. האם...
הרב שלמה אבינר
שיעור

במה אשם הצופה בסוטה?

פרשת נשא | מדוע מי שראה סוטה יזיר עצמו מן היין?...
הרב שלמה אבינר
שיעור

נזירות שמשון ולחי החמור

פרקים יג-טז |שמשון הולך עם רצונותיו בשיא העוצמה....
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

נזיר מבטן

פרק יג |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

מדוע ציוה ד' ששמשון יהיה נזיר?

פרק יג | הקדמה הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "ויֹסִפו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המשך הביאור על נזיר ועל תפילה

פרק א | מה האדם יכול לעשות עם יופיו למען עם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

נזיר נקרא קדוש

הפטרת נשא | שופטים יג | מה בין פרישות הנזיר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

נזירות מבטן

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת נשא, מתווה התורה דרך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שמשון – הנזיר שפעל לבדו

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת השבוע מופיעה פרשת...
הרב יואב אוריאל