נביאי השקר

ירמיהו ונביאי השקר

האם נביאי השקר היו באמת נביאים שטעו או שהיו מאחזי עיניים מלכתחילה? איך מתמודדים עם אנשים שכאלה?

כ - 70 דק'

ירמיהו הנביא ונביאי השקר

מה בין תוכחת אמת לנחמת שקר? מה בין חנניה בן עזור לירמיה הנביא? מדוע טעה ירמיה בחנניה? וכיצד נבחין מתי הנבואה...

כ-70 דק'

פרשת נביא השקר

פרשת ראה | בפרק יג שלש פרשיות: פרשת נביא השקר, פרשת המסית לעבודה זרה, ופרשת עיר הנדחת. פרשת נביא השקר פותחת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

ההתמודדות מול נביאי השקר

פרקים יג-טז | התמודדות חריפה וקשה של ירמיהו מול נביאי השקר

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו מול חנניה בן עזור נביא השקר

פרק כח | א. דברי ירמיהו לנביא השקר חנניה בן עזור נאמר בספר ירמיהו פרק כ"ח: א. "ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת העם כי נבואותיו תתגשמנה רק כעבור זמן רב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מי הם נביאי השקר?

הרב יואב אוריאל 2 שיעורים
שיעור

ירמיהו ונביאי השקר

האם נביאי השקר היו באמת נביאים שטעו או שהיו מאחזי...
הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

ירמיהו הנביא ונביאי השקר

מה בין תוכחת אמת לנחמת שקר? מה בין חנניה בן עזור...
הרב יעקב ידיד כ-70 דק'
שיעור

פרשת נביא השקר

פרשת ראה | בפרק יג שלש פרשיות: פרשת נביא השקר,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההתמודדות מול נביאי השקר

פרקים יג-טז | התמודדות חריפה וקשה של ירמיהו מול...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו מול חנניה בן עזור נביא השקר

פרק כח | א. דברי ירמיהו לנביא השקר חנניה בן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההתמודדות עם נביאי השקר

פרקים יב-טו | יחזקאל מתמודד עם נביאי השקר ועם טענת...
הרב יואב אוריאל