משכן שילה

מהותו של משכן שילה

פרק יח | במה עדיף משכן שילה מן המשכן בגלגל? ובאיזה אופן מהווה משכן שילה הקדמה והתקרבות לבית המקדש בירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

משכן שילה, נחלות רוב השבטים, שילוח בני גד וראובן

פרקים יח-כב | גדולת בני גד ובני ראובן מופיעה פעם נוספת, באופן שבו הם נפרדים מיהושע

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

מדוע נבחרה דווקא שילה?

פרק יח | הקדמה בספר יהושע בתחילת פרק י"ח נאמר: "וַיִקָהֲלוּ כל עדת בני ישראל שִלֹה, וישכינו שם את אהל מועד,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

שבט יוסף, הרחבת החיים החומריים בארץ ישראל, ומשכן שילה כמרכז אחדות

פרק טז-יח | כח יהודה וכח יוסף, שני כוחות בעם ישראל. יוסף מקבל את החלק הצפוני לירושלים. "הרוצה להעשיר יצפין"...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

חורבן שילה וקריסת בית עלי

פרק ג | הדבר שה' עושה בישראל, שכל השומע "תצלינה שתי אוזניו"

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

מה קרה למשכן שילה ומדוע הדבר אינו כתוב בספר שמואל?

פרק ד | הקדמה 1. הקמת המשכן בשילה ומרכזיותו בספר יהושע בספר יהושע (יח, א) מתוארת הקמת משכן שילה בחגיגיות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

שיעור שלישי - משכן שילה בדרך אל ירושלים

מדוע עשה הקב"ה שיהיה בית קבוע במקצת במשכן שילה, בדרך אל הבית הקבוע בירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
המסע אל ירושלים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מהותו של משכן שילה

פרק יח | במה עדיף משכן שילה מן המשכן בגלגל? ובאיזה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משכן שילה, נחלות רוב השבטים, שילוח בני גד וראובן

פרקים יח-כב | גדולת בני גד ובני ראובן מופיעה פעם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מדוע נבחרה דווקא שילה?

פרק יח | הקדמה בספר יהושע בתחילת פרק י"ח נאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שבט יוסף, הרחבת החיים החומריים בארץ ישראל, ומשכן שילה כמרכז אחדות

פרק טז-יח | כח יהודה וכח יוסף, שני כוחות בעם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

חורבן שילה וקריסת בית עלי

פרק ג | הדבר שה' עושה בישראל, שכל השומע "תצלינה...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

מה קרה למשכן שילה ומדוע הדבר אינו כתוב בספר שמואל?

פרק ד | הקדמה 1. הקמת המשכן בשילה ומרכזיותו בספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שיעור שלישי - משכן שילה בדרך אל ירושלים

מדוע עשה הקב"ה שיהיה בית קבוע במקצת במשכן שילה,...
הרב יואב אוריאל