מפרשי המקרא

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת העולם, לאורך כל ימי התנ"ך. המניין המקובל בידינו מבוסס עליה....

פירוש הפשט של הרשב"ם - "הפשטות המתחדשות בכל יום"

מאמר זה מבאר כי הרשב"ם עצמו מעיד כי לא עמל לפרש על פי הפשט בניגוד למדרשי חז"ל, אלא ראה אותם כעיקר, ובא להוסיף...

פשוטו של מקרא על פי שיטת המהר"ל

מאמר זה עוקב אחר דרכו של המהר"ל בספרו גור אריה, בנוגע ליחס בין פשטי הפסוקים לדרשות חז"ל | מתוך הספר: "פשוטו...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

לפני ואחרי במשנת הספורנו

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 0 שיעורים
שיעור

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת...
הרב מנחם שחור
שיעור

מבוא לפירוש ה'משך חכמה' על התורה

הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פירוש הפשט של הרשב"ם - "הפשטות המתחדשות בכל יום"

מאמר זה מבאר כי הרשב"ם עצמו מעיד כי לא עמל לפרש על...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא על פי שיטת המהר"ל

מאמר זה עוקב אחר דרכו של המהר"ל בספרו גור אריה,...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הרד"ק - ר' דוד קמחי

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הרשב"ם - ר' שמואל בן ר' מאיר

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

רס"ג - ר' סעדיה גאון

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

בעל הטורים - ר' יעקב בן אשר

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

רש"ר הירש ורבנו בחיי בן אשר

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

ר' יצחק בר יהודה אברבנאל

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

ר' אברהם אבן עזרא

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

ר' יוסף בכור שור

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הכתב והקבלה - ר' יעקב צבי מקלנבורג

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הכלי יקר - ר' שלמה אפרים מלונטשיץ

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

העקידת יצחק - ר' יצחק עראמה

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

התורה תמימה - ר' יחיאל אפשטיין

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הרמב"ן - ר' משה בן נחמן | חלק א

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הרמב"ן - ר' משה בן נחמן | חלק ב

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

אור החיים - רבנו חיים בן עטר

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

רש"י - ר' שלמה יצחקי

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

ה'פרי צדיק' - ר' צדוק הכהן מלובלין

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

ה'חפץ חיים' - ר' ישראל מאיר הכהן מראדין

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

האלשיך הקדוש

הרב טוביה לפשיץ