מעמד הר סיני

נס מעבר הירדן ולקיחת האבנים

פרקים ג-ד | השוואת מעמד מעבר הירדן בנשיאת הארון על ידי הכהנים למעמד הר סיני. מהות לקיחת האבנים "איש אחד מכל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נס מעבר הירדן ולקיחת האבנים

פרקים ג-ד | השוואת מעמד מעבר הירדן בנשיאת הארון על...
הרב יואל מנוביץ'