מנשה

כיצד יתכן שמנשה מלך יהודה עבד עבודה זרה?

פרק לג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו, וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם. ב. ויעש הרע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מדוע לא נכתבה תשובת מנשה בספר מלכים?

פרק לג | הקדמה 1. מנשה מלך יהודה וחטאיו בספר מלכים (ב פרק כ"א) נאמר על מנשה מלך יהודה: ב. "ויעש הרע בעיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כיצד יתכן שמנשה מלך יהודה עבד עבודה זרה?

פרק לג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שתים עשרה שנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא נכתבה תשובת מנשה בספר מלכים?

פרק לג | הקדמה 1. מנשה מלך יהודה וחטאיו בספר...
הרב איתן שנדורפי