לימוד בקצב של פרק לשיעור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

שיעורים על התנ"ך - יהושע

הרב יצחק בן שחר 18 שיעורים
סדרה

ספר שופטים

הרב טוביה לפשיץ 11 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שופטים

הרב יצחק בן שחר 16 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א

הרב טוביה לפשיץ 27 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שמואל א

הרב יצחק בן שחר 24 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - מלכים

הרב יצחק בן שחר 19 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר ישעיהו

הרב אחיקם גץ 54 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

הרב יצחק בן שחר 21 שיעורים
סדרה

ספר ירמיהו

הרב טוביה לפשיץ 59 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

הרב יצחק בן שחר 40 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר יחזקאל

הרב אחיקם גץ 31 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר הושע

הרב אליעזר קשתיאל 15 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר הושע

הרב אחיקם גץ 11 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר יואל

הרב אליעזר קשתיאל 7 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר יואל

הרב אחיקם גץ 2 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר עמוס

הרב אליעזר קשתיאל 10 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר עמוס

הרב אחיקם גץ 7 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר עובדיה

הרב אליעזר קשתיאל 2 שיעורים
סדרה

ספר יונה

הרב טוביה לפשיץ 5 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר יונה

הרב אליעזר קשתיאל 4 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר יונה

הרב אחיקם גץ 6 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר מיכה

הרב אליעזר קשתיאל 6 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר מיכה

הרב אחיקם גץ 2 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר נחום

הרב אליעזר קשתיאל 4 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר נחום

הרב אחיקם גץ 2 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר חבקוק

הרב אליעזר קשתיאל 3 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר צפניה

הרב אליעזר קשתיאל 2 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר חגי

הרב אליעזר קשתיאל 5 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר זכריה

הרב אליעזר קשתיאל 15 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר מלאכי

הרב אליעזר קשתיאל 3 שיעורים
סדרה

שיעורים על תהלים

הרב אחיקם גץ 36 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר משלי

הרב אליעזר קשתיאל 30 שיעורים
סדרה

שיעורים על מגילת איכה

הרב אחיקם גץ 5 שיעורים
סדרה

מגילת איכה

הרב טוביה לפשיץ 2 שיעורים
סדרה

שיעורים - מגילת אסתר

הרב אחיקם גץ 8 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר דניאל

הרב אחיקם גץ 14 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר עזרא

הרב טוביה לפשיץ 13 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר נחמיה

הרב טוביה לפשיץ 13 שיעורים