כריתת ברית

ברית עולם

היחס לברית בפסוקי התורה |

כ-46 דק'

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח נאמר: "ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקב"ה חישב את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים שענינה של המילה הוא להחליש את כוח התאוה. הסבר זה, עם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

העדר ברית אבות במעמד הסנה

פרשת שמות | מדוע לא אמר ד' למשה בסנה שהוא זוכר את הברית עם האבות? א. מה נאמר ביחס לאלקים בסוף פרק ב'? בסוף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ספר הברית" ו"דם הברית"

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו (כד, ה-ח): "וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים לד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ושמר ד' אלקיך לך את הברית ואת החסד"

פרשת עקב | הקדמה בתחילת הפרשה נאמר: יב. "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אֹתם, ושמר ד' אלקיך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"לעברך בברית ד' אלקיך ובאלתו"

פרשת ניצבים | א. הפסוקים בתחילת פרשת נצבים בתחילת פרשת נצבים (פרק כט) נאמר:   ט. "אתם נצבים היום כֻּלְכֶם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מעבר הירדן

פרקים ג-ד | שינוי תפיסת עולמם של עמי כנען והתהליך העומד מאחורי חציית הירדן

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

כריתת הברית להבדלות מהגויים והתעצלות בהספדו של יהושע

פרק כד | יהושע מסיים את תפקידו בכריתת ברית גדולה בין הקב"ה לבין עם ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

הברית בין הקב"ה ישראל

פרק יא | ירמיהו מעורר את בני ישראל לברית של מעמד הר סיני המחייבת גם את בני דורו. האם כל נבואות הפרק נאמרו...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הברית על השבת

פרק יז | הקדמה בפרשת כי תשא נאמר: "ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדֹרֹתם, ברית עולם" (לא, טז). יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ברית עולם

היחס לברית בפסוקי התורה |
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ-46 דק'
שיעור

על מה נכרתה ברית בין הבתרים ומה משמעותה לדורות?

פרשת לך לך | א. מהי ברית בין הבתרים? בהגדה של פסח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העדר ברית אבות במעמד הסנה

פרשת שמות | מדוע לא אמר ד' למשה בסנה שהוא זוכר את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ספר הברית" ו"דם הברית"

פרשת משפטים | הקדמה נאמר בפרשתנו (כד,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ושמר ד' אלקיך לך את הברית ואת החסד"

פרשת עקב | הקדמה בתחילת הפרשה נאמר: יב. "והיה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"לעברך בברית ד' אלקיך ובאלתו"

פרשת ניצבים | א. הפסוקים בתחילת פרשת נצבים בתחילת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מעבר הירדן

פרקים ג-ד | שינוי תפיסת עולמם של עמי כנען והתהליך...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

כריתת הברית להבדלות מהגויים והתעצלות בהספדו של יהושע

פרק כד | יהושע מסיים את תפקידו בכריתת ברית גדולה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

הברית בין הקב"ה ישראל

פרק יא | ירמיהו מעורר את בני ישראל לברית של מעמד...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הברית על השבת

פרק יז | הקדמה בפרשת כי תשא נאמר: "ושמרו בני...
הרב איתן שנדורפי