יתרו והקיני

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת ישראל (שהסתיימה בקריעת הים) לבין מעמד הר סיני מופיעים בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מתי בא יתרו להר סיני?

פרשת יתרו | הקדמה נחלקו חז"ל במכילתא (כאן) ובגמרא (זבחים קטז ע"א), ובעקבותיהם רבותינו הראשונים (ראב"ע, רמב"ן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ובני קיני חֹתן משה עלו מעיר התמרים" - מה בא הפסוק ללמדנו?

פרק א' | הקדמה באמצע תיאור המקומות שכבש שבט יהודה אחרי מות יהושע, לאחר הסיפור של כיבוש העיר דביר על ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מתי בא יתרו להר סיני?

פרשת יתרו | הקדמה נחלקו חז"ל במכילתא (כאן) ובגמרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ובני קיני חֹתן משה עלו מעיר התמרים" - מה בא הפסוק ללמדנו?

פרק א' | הקדמה באמצע תיאור המקומות שכבש שבט יהודה...
הרב איתן שנדורפי