ירושלים

בנין ירושלים בתקופת נחמיה

בתקופת נחמיה ירושלים נבנית אחר שבית המקדש כבר בנוי. נחמיה עלה לארץ בכדי לבנותה. מעקב אחרי פועלו.

כ - 70 דק'

בהר ה' יראה

בהר ה' יראה: ירושלים – המקום אשר יבחר ה': בבואה לתאר את המקום שבו יעבדו בני ישראל את הקב"ה, השתמשה התורה...

מדוע ירושלים נקראת "צדק" ו"שלם"?

פרשת לך לך | הקדמה אחרי שאברהם אבינו חזר ממלחמתו במלכים נאמר: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

המקום אשר יבחר ד'

פרשת ראה | הביטוי 'יבחר ד'' מופיע על עם ישראל, על בית הבחירה ועל המלך - מה המשמעות לכך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - דברים

ירושלים בימי יהושע

'מדוע לא כבשו את ירושלים בימי יהושע? - המלחמה עם מלכי הדרום, לימוד יהושע פרק י

כ-70 דק'

"ירושלים" - מקור השם ומשמעותו

פרק י | הקדמה השם "ירושלים", שמופיע בתנ"ך למעלה משש מאות וחמישים פעם (עיין במתאימון, הוא הקונקורדנציה, או...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

איזכורה של ירושלים במלחמה

פרק י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלֹשים אלף. ב. ויקם וילך דוד וכל העם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כד | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שֶמָנָה דוד המלך את העם, פרצה מגפה בעם, וכשדוד התפלל אל ד' שיפסיק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

דוד וירושלים

פרק ה | ציון היא בירת ישראל ורק מלך ישראל יכבוש אותה. ירושלים זה מצב שכל ישראל מרגישים שותפים למלך. ואכן עמ"י...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

העלאת הארון לירושלים

פרק ו | באופן טבעי נאספים סביב דוד המון אנשים, עמ"י נאסף סביב הלב, סביב דוד, ורואים במלך עצמם ובשרם. עכשיו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

מתי נבקעה החומה?

פרק כה | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "ויהי בשנת התשיעית למלכו [-של צדקיהו], בחדש העשירי בעשור לחדש, בא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מצור אשור על ירושלים

פרק ח | מתוך השוואה למסופר במלכים ב יח וישעיה פרק לו מתברר המסר של ישעיהו בפרקנו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

21:06 דק'

"וְדִרְשוּ את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שָמָּה, והתפללו בעדה אל ד', כי בשלומה יהיה לכם שלום"

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלם אל יתר זקני הגולה, ואל הכהנים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"ציון היא דֹרֵש אין לה"

פרק ל | הקדמה נאמר בפרקנו: יז. "כי אַעֲלֶה אֲרֻכָה לך, וממכותיך ארפאך, נְאֻם ד', כי נדָחה קראו לך, ציון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

שם העיר ירושלים

פרק מח - חתימת הספר | מהי משמעות שינוי שמה של ירושלים לעתיד לבוא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

54:38 דק'

יהודה וירושלים

פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יואל

42:50 דק'

פרק ב - מראה חבל המידה

מה צריך לבנות קודם את בית המקדש או את חומות ירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
זכריה הרב ברוך סליי

התפשטות ירושלים לעתיד לבוא

פרק ט | התפשטות ירושלים תוביל גם להתפשטות הנבואה עד דמשק - והגויים שם יבקשו מבני ישראל את דבר ד'

מתוך סדרת השיעורים:
זכריה הרב ברוך סליי

חיבת ירושלים

פרק א | מי זה נחמיה? ומה אישיותו מעידה ומשפיעה על כל דורו?

מתוך סדרת השיעורים:
דניאל הרב מאיר הילביץ

בנין ירושלים

פרק ה | נחמיה מלמד שחלק מבנין ירושלים הוא בניית הצדק והאחווה בתוך העם

מתוך סדרת השיעורים:
נחמיה הרב מאיר הילביץ

בניית חומת ירושלים

פרק ג | למה דווקא הכהן הגדול ואחיו הכוהנים הם אלו שמתחילים את שיפוץ חומת ירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

חנוכת חומת ירושלים

פרקים יב-יג | מדוע ביטויי השמחה על חנוכת החומה הם יותר גדולים מאשר על חנוכת המקדש

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר נחמיה

כ-40 דק'

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק יז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון (פסוקים א-ב) עוסק בבקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כא | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שמנה דוד המלך את העם, פרצה מגפה בעם, וכשדוד התפלל אל ד' שיפסיק את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מדוע לא בנה דוד המלך את בית המקדש?

פרק כב | הקדמה נאמר בפרקנו (א כב, ז-י): ז. "ויאמר דוד לשלמה: בנו (בני קרי), אני היה עם לבבי לבנות בית לשם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

"בית ד' בירושלם בהר המוריה"

פרק ג | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: "ויחל שלמה לבנות את בית ד' בירושלם, בהר המוריה, אשר נראה לדויד אביהו, אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

המסע אל ירושלים

הרב יואב אוריאל 8 שיעורים
שיעור

בנין ירושלים בתקופת נחמיה

בתקופת נחמיה ירושלים נבנית אחר שבית המקדש כבר...
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

בהר ה' יראה

בהר ה' יראה: ירושלים – המקום אשר יבחר ה': בבואה...
ושננתם
שיעור

מדוע ירושלים נקראת "צדק" ו"שלם"?

פרשת לך לך | הקדמה אחרי שאברהם אבינו חזר ממלחמתו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המקום אשר יבחר ד'

פרשת ראה | הביטוי 'יבחר ד'' מופיע על עם ישראל, על...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ירושלים בימי יהושע

'מדוע לא כבשו את ירושלים בימי יהושע? - המלחמה עם...
הרב דני סטיסקין כ-70 דק'
שיעור

"ירושלים" - מקור השם ומשמעותו

פרק י | הקדמה השם "ירושלים", שמופיע בתנ"ך למעלה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

איזכורה של ירושלים במלחמה

פרק י |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

כיבוש ירושלים וקרית ספר

פרק א |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כד | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שֶמָנָה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דוד וירושלים

פרק ה | ציון היא בירת ישראל ורק מלך ישראל יכבוש...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

העלאת הארון לירושלים

פרק ו | באופן טבעי נאספים סביב דוד המון אנשים,...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

מתי נבקעה החומה?

פרק כה | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "ויהי בשנת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מצור אשור על ירושלים

פרק ח | מתוך השוואה למסופר במלכים ב יח וישעיה פרק...
הרב אחיקם גץ 21:06 דק'
שיעור

"וְדִרְשוּ את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שָמָּה, והתפללו בעדה אל ד', כי בשלומה יהיה לכם שלום"

פרק כט | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ואלה דברי הספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ציון היא דֹרֵש אין לה"

פרק ל | הקדמה נאמר בפרקנו: יז. "כי אַעֲלֶה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שם העיר ירושלים

פרק מח - חתימת הספר | מהי משמעות שינוי שמה של...
הרב יצחק בן שחר 54:38 דק'
שיעור

יהודה וירושלים

פרק ד |
הרב אליעזר קשתיאל 42:50 דק'
שיעור

פרק ב - מראה חבל המידה

מה צריך לבנות קודם את בית המקדש או את חומות...
הרב ברוך סליי
שיעור

התפשטות ירושלים לעתיד לבוא

פרק ט | התפשטות ירושלים תוביל גם להתפשטות הנבואה...
הרב ברוך סליי
שיעור

חיבת ירושלים

פרק א | מי זה נחמיה? ומה אישיותו מעידה ומשפיעה על...
הרב מאיר הילביץ'
שיעור

בנין ירושלים

פרק ה | נחמיה מלמד שחלק מבנין ירושלים הוא בניית...
הרב מאיר הילביץ'
שיעור

בניית חומת ירושלים

פרק ג | למה דווקא הכהן הגדול ואחיו הכוהנים הם אלו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

חנוכת חומת ירושלים

פרקים יב-יג | מדוע ביטויי השמחה על חנוכת החומה הם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק יז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כא | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שמנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא בנה דוד המלך את בית המקדש?

פרק כב | הקדמה נאמר בפרקנו (א כב, ז-י): ז....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בית ד' בירושלם בהר המוריה"

פרק ג | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: "ויחל שלמה...
הרב איתן שנדורפי