יהושפט

כיצד יתכן שיהושפט, המלך הצדיק, התחבר עם מלכי ישראל הרשעים?

פרק כב | הקדמה יהושפט מלך יהודה היה מהמלכים הצדיקים. הפסוק המרכזי המסכם את מעשיו הוא: "וילך בכל דרך אסא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

מה משמעות נבואת עזריהו בן עודד?

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלקים. ב. ויצא לפני אסא, ויאמר לו: שמעוני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

"ויגבה לבו בדרכי ד'"

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימלך יהושפט בנו תחתיו, ויתחזק על ישראל. ב. ויתן חיל בכל ערי יהודה הבצרות,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

רוחו של נבות

פרק יח | הקדמה נאמר בפרקנו שמיכיהו נבא לאחאב: יח. "ויאמר: לכן שמעו דבר ד': ראיתי את ד' יושב על כסאו, וכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

יהושפט מלך יהודה - המלך שדאג למשפט

פרק יט | נאמר בפרקנו: ד. "וַיֵשֶב יהושפט בירושלם, וַיָשָב ויצא בעם, מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל ד' אלקי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מי הם "בני עמון", ומי הם "העמונים"?

פרק כ | הקדמה פרקנו מתאר את הנצחון המופלא שהנחיל ד' ליהושפט על אויביו, בעקבות תפילתו. בפרק אין קשיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

מלחמת יהורם בן יהושפט מלך יהודה באדום

פרק כא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וישכב יהושפט עם אבֹתיו, ויקבר עם אבֹתיו בעיר דויד, וימלֹך יהורם בנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כיצד יתכן שיהושפט, המלך הצדיק, התחבר עם מלכי ישראל הרשעים?

פרק כב | הקדמה יהושפט מלך יהודה היה מהמלכים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות נבואת עזריהו בן עודד?

פרק טו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ועזריהו בן עודד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויגבה לבו בדרכי ד'"

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וימלך יהושפט בנו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

רוחו של נבות

פרק יח | הקדמה נאמר בפרקנו שמיכיהו נבא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יהושפט מלך יהודה - המלך שדאג למשפט

פרק יט | נאמר בפרקנו: ד. "וַיֵשֶב יהושפט בירושלם,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי הם "בני עמון", ומי הם "העמונים"?

פרק כ | הקדמה פרקנו מתאר את הנצחון המופלא שהנחיל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מלחמת יהורם בן יהושפט מלך יהודה באדום

פרק כא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וישכב יהושפט עם...
הרב איתן שנדורפי