חנ

קרבנות בני הגולה, חנוכת המשכן, ולעתיד לבוא

פרק ח | א. האם השעירים שהקריבו בני הגולה היו חטאות או עולות? נאמר בסוף פרקנו (לה): "הבאים מהשבי, בני הגולה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר עזרא

פרק ז דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קרבנות בני הגולה, חנוכת המשכן, ולעתיד לבוא

פרק ח | א. האם השעירים שהקריבו בני הגולה היו חטאות...
הרב איתן שנדורפי פרק ז דק'