חורבן בית המקדש

אחז במסילת שדה כובס

ישעיהו פרק ו | ההסכם עם אשור והשלכותיו על עשרת השבטים וחורבן הבית.

כ - 70 דק'

ירמיהו הנביא

מהו תפקיד ירמיהו על רקע החורבן? איזה מבט מחדש לדורנו מנבואות ירמיהו?

כ - 70 דק'

כח התשובה של מגילת איכה

כתיבת מגילת איכה בספר ירמיהו (לו א-ג) מתואר ציווי ה' לירמיהו לכתוב מגילה בשנה הרביעית למלך יהויקים, כשמונה...

קורבן התמיד וי"ז בתמוז

פרשת פנחס |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

"בצר לך ומצאוך... ושבת עד ד' אלקיך"

פרשת ואתחנן | הקדמה קבעו לנו חז"ל במסכת מגילה (לא ע"ב) שבצום תשעה באב קוראים בתורה בפרשת ואתחנן, את פרשת "כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מתי נבקעה החומה?

פרק כה | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "ויהי בשנת התשיעית למלכו [-של צדקיהו], בחדש העשירי בעשור לחדש, בא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו הן נבואות נחמה?

פרק מ והלאה | הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא (יד ע"ב) אומרת: "ישעיה כוליה נחמתא". כלומר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ישעיהו

שבע שאלות כלליות על "שבע דנחמתא"

פרק מ והלאה | הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן תכח): "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין תלתא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ישעיהו

החורבן הגיע!

פרק לט | למה תאור החורבן המופיע בפרקנו נכתב שוב בפרק האחרון- פרק נב ?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

42:40 דק'

החורבן מופיע בפעם השנייה

פרק נב | ירמיהו הנביא כותב שוב את תאור חורבן ירושלים ובית המקדש כדי לסיים את ספרו במאורע המרכזי ביותר.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נבוכדנצר מהסס לעלות על ירושלים

פרק כא פס' כג - סוף פרק כב | מהו המסר לדורות בכך שיחזקאל נצטווה להכין פרשת דרכים עבור נבוכדנצר?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

51:34 דק'

פטירת אשת יחזקאל כמשל לחורבן בית המקדש

פרק כד פס' טו - סוף | למה הנביא מצווה לא לנהוג מנהגי אבלות בזמן החורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

49:33 דק'

סיבות חורבן ירושלים

פרק ו | הפורענות שתבוא על ירושלים תביא להכרה באפסיות העבודה זרה ולהכרה ב-ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:21 דק'

השותפות של מלכות אדום בחורבן ישראל

פרק א פס' י - סוף |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר עובדיה

36:35 דק'

הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

זכריה הנביא ייעד והודיע שהצומות יהפכו לששון ולשמחה. כיצד האבל הופך לשמחה?

כ - 70 דק'

מגילת איכה - קינה או קריאה לתשובה

מגילת איכה נכתבת לפני החורבן. מדוע אם כן, ירמיהו כותב קינה, כאילו שהחורבן כבר התרחש?

מתוך סדרת השיעורים:
מגילת איכה

כ-40 דק'

הסדר והמבנה של מגילת איכה

פרקי מגילת איכה מסודרים בסדר מובנהומחושב. במה עוסק כל פרק?

מתוך סדרת השיעורים:
מגילת איכה

כ-40 דק'

"ויהיו מלעִבים במלאכי האלקים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בִּנְבִאָיו"

פרק לו | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "וישלח ד' אלקי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם וְשָלוֹחַ, כי חמל על עמו ועל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נבואות חורבן ונבואות נחמה

הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

אחז במסילת שדה כובס

ישעיהו פרק ו | ההסכם עם אשור והשלכותיו על עשרת...
הרב אלחנן בן נון כ - 70 דק'
שיעור

ירמיהו הנביא

מהו תפקיד ירמיהו על רקע החורבן? איזה מבט מחדש...
הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

כח התשובה של מגילת איכה

כתיבת מגילת איכה בספר ירמיהו (לו א-ג) מתואר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קורבן התמיד וי"ז בתמוז

פרשת פנחס |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

"בצר לך ומצאוך... ושבת עד ד' אלקיך"

פרשת ואתחנן | הקדמה קבעו לנו חז"ל במסכת מגילה (לא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי נבקעה החומה?

פרק כה | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "ויהי בשנת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו הן נבואות נחמה?

פרק מ והלאה | הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שבע שאלות כלליות על "שבע דנחמתא"

פרק מ והלאה | הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך"...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

החורבן הגיע!

פרק לט | למה תאור החורבן המופיע בפרקנו נכתב שוב...
הרב טוביה לפשיץ 42:40 דק'
שיעור

החורבן מופיע בפעם השנייה

פרק נב | ירמיהו הנביא כותב שוב את תאור חורבן...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נבוכדנצר מהסס לעלות על ירושלים

פרק כא פס' כג - סוף פרק כב | מהו המסר לדורות בכך...
הרב יצחק בן שחר 51:34 דק'
שיעור

פטירת אשת יחזקאל כמשל לחורבן בית המקדש

פרק כד פס' טו - סוף | למה הנביא מצווה לא לנהוג...
הרב יצחק בן שחר 49:33 דק'
שיעור

סיבות חורבן ירושלים

פרק ו | הפורענות שתבוא על ירושלים תביא להכרה...
הרב אחיקם גץ 35:21 דק'
שיעור

השותפות של מלכות אדום בחורבן ישראל

פרק א פס' י - סוף |
הרב אליעזר קשתיאל 36:35 דק'
שיעור

הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

זכריה הנביא ייעד והודיע שהצומות יהפכו לששון...
הרב חיים דרוקמן כ - 70 דק'
שיעור

מגילת איכה - קינה או קריאה לתשובה

מגילת איכה נכתבת לפני החורבן. מדוע אם כן, ירמיהו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הסדר והמבנה של מגילת איכה

פרקי מגילת איכה מסודרים בסדר מובנהומחושב. במה עוסק...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

"ויהיו מלעִבים במלאכי האלקים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בִּנְבִאָיו"

פרק לו | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "וישלח ד' אלקי...
הרב איתן שנדורפי