חולדה הנביאה

האם הנבואה לטובה שאמרה חולדה הנביאה לא התקיימה?

פרק כב | הקדמה בעקבות מציאת ספר התורה בבית ד' אמרה חולדה הנביאה ליאשיהו מלך יהודה: "כה אמר ד' אלקי ישראל:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

האם הנבואה לטובה שאמרה חולדה הנביאה לא התקיימה?

פרק כב | הקדמה בעקבות מציאת ספר התורה בבית ד'...
הרב איתן שנדורפי