התשובה

מצות הוידוי או מצות התשובה?

פרשת נשא | נאמר בפרשתנו: "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בד', ואשמה הנפש ההיא. והתודו את חטאתם אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"כי המצוה הזאת... לא נפלאת היא ממך"

פרשת ניצבים | הקדמה בפרק ל עשרים פסוקים המחולקים לשלש פרשות: הפרשה הראשונה היא פרשת התשובה והגאולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

התורה והתשובה

פרשת ניצבים | הקדמה: דברי הרמב"ן במאמר הקודם הובאו דברי הרמב"ן על הפסוק "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

התשובה בספר יונה

למה מכל נבואות התשובה שיש בתנך נבחר ספר יונה להיקרא ביום כיפור? מה מלמדת התנהגותם של הגויים בספר יונה על...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יונה

כ-40 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מצות הוידוי או מצות התשובה?

פרשת נשא | נאמר בפרשתנו: "איש או אשה כי יעשו מכל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כי המצוה הזאת... לא נפלאת היא ממך"

פרשת ניצבים | הקדמה בפרק ל עשרים פסוקים המחולקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התורה והתשובה

פרשת ניצבים | הקדמה: דברי הרמב"ן במאמר הקודם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תשובה אמתית של האדם ותשובה לאומית

פרק יד |
הרב אליעזר קשתיאל 38:00 דק'
שיעור

התשובה בספר יונה

למה מכל נבואות התשובה שיש בתנך נבחר ספר יונה...
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'