המנורה

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה בנס הקבוע של הנר המערבי במנורת המשכן והמקדש. בשיעור זה...

וזה מעשה המנרה

חנוכה | מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה רבנו התקשה בעשייתה? נתבונן ביחס שבין האור והחום ובין החכמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

קומי אורי כי בא אורך

חנוכה | מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן- "וכי לאורה הוא צריך"? מדוע עלינו להאיר לפני אורו של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

היחס בין הארון למנורה

פרשת תרומה | הקדמה בתחילת פרשת תרומה מצוה התורה על כלי המשכן, ובהם ארון הברית והמנורה (כה, י-כב; שם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

השולחן והמנורה

פרשת תרומה | הקדמה אחרי שציוה ד' את משה על עשיית שלושת הכלים הנמצאים בתוך המשכן: הארון (כה, י-כב), השולחן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות בראשונים ובאחרונים

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

ההכנה להשלמת המקדש בעניין הכהונה והעם

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

46:10 דק'

נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

33:05 דק'

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר יהפוך למישור לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבנין הבית השני....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | מנורה הדולקת מעצמה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | החידוש בחזון המנורה של זכריה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

וזה מעשה המנרה

חנוכה | מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קומי אורי כי בא אורך

חנוכה | מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן-...
הרב יהושע שפירא
שיעור

היחס בין הארון למנורה

פרשת תרומה | הקדמה בתחילת פרשת תרומה מצוה התורה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השולחן והמנורה

פרשת תרומה | הקדמה אחרי שציוה ד' את משה על עשיית...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההכנה להשלמת המקדש בעניין הכהונה והעם

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |
הרב אליעזר קשתיאל 46:10 דק'
שיעור

נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |
הרב אליעזר קשתיאל 33:05 דק'
שיעור

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל