האבות

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה כחלק מהשגת מטרתם?!..

כ - 70 דק'

אופי קדושת חיי האבות

מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת אברם בתורה, חל שינוי ניכר באופי סיפורי התורה. עד לשלב זה, הופיעו בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שלושה אבות - שלוש בריתות

כל אחד משלושת האבות כרת ברית אחת עם אחד מחשובי הגויים שאיתו בא במגע. אברהם ויצחק כרתו שניהם ברית עם פלשתים,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה...
הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

אופי קדושת חיי האבות

מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת אברם בתורה, חל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלושה אבות - שלוש בריתות

כל אחד משלושת האבות כרת ברית אחת עם אחד מחשובי...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

גניבת נשי האבות ונסיונות חטיפה נוספים

כיצד יש להבין את ירידת אברהם למצרים תוך בקשתו משרה...
הרב יואב אוריאל
קשר חי