גלות

בניית הערים בחומש בראשית

האם טוב היה שבני האדם החלו לבנות ערים ולהקיף עצמם ברכוש? או שמא עדיף היה שבני האדם יהיו מסוגלים גם לנדוד?

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מדוע להשתקע במצרים?

פרשת ויגש | מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח אותם לבקש מיעקב לרדת למצרים. בהמשך, כאשר פרעה שומע את שמע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

גלות מצרים

פרשת שמות | מטרת הייסורים בכלל, ומטרת גלות מצרים בפרט

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-40 דק'

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה את ציוויי השמיטה, היובל וגאולת הקרובים. לאחר מכן מופיע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

גלות ישראל והגאולה ממנה

פרק כד | לפי פרקנו, מהם העוונות אשר בגללם ישראל גולים מארצם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

16:47 דק'

הנהגת ד' את ישראל בגלות ובגאולה

פרק כז | מי נמשלו ל "לויתן נחש בריח", "לויתן נחש עקלתון" ול "תנין אשר בים" ? ומדוע דווקא לחיות אלו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

28:42 דק'

הגלות כעונש וכתיקון

פרק טז פסוק ט - פרק יז פסוק י | ההשוואה בין גלות מצרים לגלות בבל מלמדת על תפקידיה של הגלות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

57:48 דק'

מראה דודאי התאנים

פרק כד פסוק א - פרק כה פסוק יד | התאנים הטובות הם משל לגרעין הבריא של עם ישראל אשר ממנו תבנה הגאולה. אבל גם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

50:08 דק'

הכוונה האלוקית לשים את ירושלים לחרפה בגויים

פרק ה - ו | הגויים יודעים לפרש שעם ישראל בגלות בגלל חטאיו. מצד אחד, זהו חילול ד'. ומצד שני, כולם רואים את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

43:36 דק'

גלות השכינה

פרק י - יא | הנביא מתאר את גלות השכינה מבית המקדש. מדוע, אם כן, נאמר שכבוד ד' יוצא ועומד על הכרובים. הרי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:19 דק'

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של הגלות, כאשר יתקיים קיבוץ הגלויות, עם ישראל יהיה בלי בעיות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:22 דק'

באור משמעות הגלות

פרק ג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר הושע

42:15 דק'

שבח הקב''ה לכנסת ישראל, ודרך הנהגת ה' בגלות

פרק א | עם ישראל כל כך אוהב את הקב"ה ואהבה זו עלולה להביא לסיבוכים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שיר השירים

38:00 דק'

הגלות המצמיחה

הפטרת שמות | ישעיהו כז | קריאת הפטרת "הבאים ישרש יעקב" לאחר קריאת פרשת שמות, ענינה, להפנות את לימוד תהליך...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הביטחון בה' גם בגלות

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | הגלות איננה ריחוק מה' בפסוקים הקודמים להפטרה מתאר הנביא את החלטיות הגלות ואת...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי הפיכה ספר עמוס חותם בפסוק בו מבטיח ה' לישראל כי לאחר גאולתם, לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס נושא שלם בספר ישעיהו, המעמיד את אמונת ישראל ביכולת ה' לגאול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

קריאה להתעוררות ירושלים

הפטרת שופטים | ישעיהו נא-נב | בפרקים אלו הנביא מנבא שהקב"ה יעורר את ישראל להיגאל, והוא משתמש בלשון מיוחדת:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בניית הערים בחומש בראשית

האם טוב היה שבני האדם החלו לבנות ערים ולהקיף עצמם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע להשתקע במצרים?

פרשת ויגש | מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גלות מצרים

פרשת שמות | מטרת הייסורים בכלל, ומטרת גלות מצרים...
הרב שלמה אבינר כ-40 דק'
שיעור

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גלות ישראל והגאולה ממנה

פרק כד | לפי פרקנו, מהם העוונות אשר בגללם ישראל...
הרב אחיקם גץ 16:47 דק'
שיעור

הנהגת ד' את ישראל בגלות ובגאולה

פרק כז | מי נמשלו ל "לויתן נחש בריח", "לויתן נחש...
הרב אחיקם גץ 28:42 דק'
שיעור

הגלות כעונש וכתיקון

פרק טז פסוק ט - פרק יז פסוק י | ההשוואה בין גלות...
הרב יצחק בן שחר 57:48 דק'
שיעור

מראה דודאי התאנים

פרק כד פסוק א - פרק כה פסוק יד | התאנים הטובות הם...
הרב יצחק בן שחר 50:08 דק'
שיעור

הכוונה האלוקית לשים את ירושלים לחרפה בגויים

פרק ה - ו | הגויים יודעים לפרש שעם ישראל בגלות...
הרב יצחק בן שחר 43:36 דק'
שיעור

גלות השכינה

פרק י - יא | הנביא מתאר את גלות השכינה מבית המקדש....
הרב יצחק בן שחר 52:19 דק'
שיעור

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של...
הרב יצחק בן שחר 52:22 דק'
שיעור

באור משמעות הגלות

פרק ג |
הרב אליעזר קשתיאל 42:15 דק'
שיעור

תוכחת יהודה ביחסם לגלות ישראל

פרק ו |
הרב אליעזר קשתיאל 36:55 דק'
שיעור

שבח הקב''ה לכנסת ישראל, ודרך הנהגת ה' בגלות

פרק א | עם ישראל כל כך אוהב את הקב"ה ואהבה זו...
הרב אליעזר קשתיאל 38:00 דק'
שיעור

הגלות המצמיחה

הפטרת שמות | ישעיהו כז | קריאת הפטרת "הבאים ישרש...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הביטחון בה' גם בגלות

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | הגלות איננה ריחוק...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קריאה להתעוררות ירושלים

הפטרת שופטים | ישעיהו נא-נב | בפרקים אלו הנביא...
הרב יואב אוריאל
קשר חי