ברית מילה

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים שענינה של המילה הוא להחליש את כוח התאוה. הסבר זה, עם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

הקשר בין המילה לבין ארץ ישראל

פרשת לך לך | הקדמה הקשר שבין המילה לבין ארץ ישראל שהוסבר במאמר הקודם, איננו רק ענין רעיוני גרידא, אלא הוא בא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

אחד היה אברהם

פרשת לך לך | התורה מספרת שאברהם אבינו מל את עצמו בגיל תשעים ותשע ואת ישמעאל בגיל שלוש עשרה, ושניהם נימולו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

דם הפסח ודם המילה

פרשת בא | הקדמה על הפסוקים "דברו אל כל עדת ישראל לאמר: בעשֹר לחֹדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבֹת, שה לבית....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

כיצד יתכן שבני ישראל נימולו בלילה?

פרק יב | | הקדמה: דברי רש"י על ברית המילה במצרים          בפרשת בא נאמר: "ויאמר ד' אל משה ואל אהרן בארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מדוע האריך הנביא בסיפור האנשים שמתו במדבר?

פרק ה | הקדמה 1. הפסוקים          נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה, וכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקשר בין המילה לבין ארץ ישראל

פרשת לך לך | הקדמה הקשר שבין המילה לבין ארץ ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אחד היה אברהם

פרשת לך לך | התורה מספרת שאברהם אבינו מל את עצמו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

דם הפסח ודם המילה

פרשת בא | הקדמה על הפסוקים "דברו אל כל עדת ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שבני ישראל נימולו בלילה?

פרק יב | | הקדמה: דברי רש"י על ברית המילה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע האריך הנביא בסיפור האנשים שמתו במדבר?

פרק ה | הקדמה 1. הפסוקים          נאמר...
הרב איתן שנדורפי