בני גד ובני ראובן

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאד, ויראו את ארץ יעזר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

נחלה מבוהלת

מדוע משה כעס כל כך על בקשתם של בני גד וראובן? ומה הסתתר באמת מאחורי בקשתם?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נחלה מבוהלת

מדוע משה כעס כל כך על בקשתם של בני גד וראובן? ומה...
הרב נועם ונגרובר