בית עלי

מינוי עלי לכהן גדול ולשופט

פרק א | אלו תהליכים בסוף תקופת השופטים הובילו למינוי עלי לכהן גדול ולשופט בו זמנית?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מינוי עלי לכהן גדול ולשופט

פרק א | אלו תהליכים בסוף תקופת השופטים הובילו...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'