שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

שאלות מקיפות - שמות

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | פרק א: הירידה למצרים והתחלת השיעבוד מדוע ה' מונה שוב את בני...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

שאלות מקיפות - וארא

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | פרק ו מה זה ושמי ה' לא נודעתי להם?________ ה' לא גילה לאבות...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

שאלות מקיפות - בא

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | מכת ארבה למה ה' הכביד את ליבו של פרעה? _____ א. למען שיתי...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

שאלות מקיפות - בשלח

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | פרק יד למה ה' אמר לבני ישראל לשוב אחורה לכיון "פי החירות"____...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

שאלות מקיפות - יתרו

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | פרק יח "וישמע יתרו" את מה יתרו שמע?____ את כל אשר עשה אלוקים...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

שאלות מקיפות - משפטים

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | פרשת משפטים מה לומדים מ "ואלה המשפטים"?_____ שגם את כל הדינים...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

שאלות מקיפות - תרומה

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | בלימוד אנו נעזרים בתמונות ובתרשימים. הדגשנו שאנחנו יכולים רק...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

שאלות מקיפות - תצוה

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | הציווי על הדלקת המנורה "ואתה תצווה את בני ישראל", על מה משה...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שאלות מקיפות - שמות

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | פרק...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - וארא

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | פרק...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - בא

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | מכת...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - בשלח

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | פרק...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - יתרו

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | פרק...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - משפטים

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' | פרשת...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - תרומה

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - תצוה

להורדה כקובץ וורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |...
הרב דביר אפלבוים
קשר חי