פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת נח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     הדורות שמשם ועד אברם {י} אֵ֚לֶּה תּֽוֹלְדֹ֣ת שֵׁ֔ם שֵׁ֚ם...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת לך לך

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     אברהם הולך לארץ ישראל [פרק יב] בטרם נכיר את אברהם אבינו...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וירא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     הכנסת האורחים של אברהם אבינו [פרק יח] להדגיש כל הזמן את...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת חיי שרה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     מות שרה וקבורתה [פרק כג] הדגשות לאורך הפרק: דמותה המופלאה...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת תולדות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     הריונה של רבקה [פרק כה] נדגיש את מעלת יעקב לעומת שפלותו...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויצא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     יעקב יוצא לחרן וה' מתגלה אליו בהר המוריה (ר' יעקב מספר כאן...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וישלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     שליחת המלאכים אל עשו {ד} וַיִּשְׁלַ֨ח יַֽעֲקֹ֤ב...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וישב

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     אהבת יעקב את יוסף לאחר שהתורה עסקה בסיפור כל תולדותיו של...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת מקץ

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     חלומות פרעה [פרק מא] א וַיְהִ֕י מִקֵּ֖ץ שְׁנָתַ֣יִם...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויגש

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     נאום יהודה לפני יוסף נאומו של יהודה ליוסף הוא ארוך מאוד...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויחי

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     בקשת יעקב מיוסף להיקבר עם אבותיו [פרק מז] כח וַיְחִ֤י...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת נח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת לך לך

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וירא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת חיי שרה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת תולדות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויצא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וישלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וישב

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת מקץ

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויגש

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויחי

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
קשר חי