מיכה

מעבר לקריאה וביאור בקצרה של ספר מיכה

קריאה וביאור - פרק לשיעור | אורך השיעורים - כ 10 דקות | מאת הרב יונדב זר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מיכה עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

מעבר לקריאה וביאור בקצרה של ספר מיכה

קריאה וביאור - פרק לשיעור | אורך השיעורים - כ 10...
קשר חי