סיכומים על ספר איוב

מבוא לספר איוב

בבא בתרא ט"ו - ט"ז.   "דאמר לוי בר לחמא איוב בימי משה היה". "רבא אמר איוב בימי מרגלים היה". "ההוא מרבנן...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

כלים ומושגים להבנת ספר איוב

א'. הסבר מילה או ביטוי על-פי כללי התקבולת.                       מאחר שבספר איוב ישנן מילים קשות, ופעמים...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק א

חלוקת הפרק: א'.  א'  -  ה'.    דמותו של איוב והברכה לה זכה. ב'.  ו'   -  י"ב.  הויכוח בין ה' לשטן והרשות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ב

הקדמה: עמידתו של איוב בנסיונות ותגובתו הנחרצת, הביאו את הקב"ה בשנית ללמד זכות על איוב בפני השטן, ו…

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ג

הקדמה  -   איוב עד כאן עמד בשלושה נסיונות. א'. פגיעה ברכוש. ב'. מות הבנים. ג'. פגיעה בגופו...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ד

חלוקת הפרק: א'    -  י"א.    אל לו לאיוב לבתייאש. י"ב  -  כ"א.    החזיון של אליפז. הקדמה:       אליפז...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ה

חלוקת הפרק: פסוקים א'-ז'      -     אין טעם בזעקת איוב. פסוקים ח'-ט"ז   -     התועלת בתפילה לה' העושה...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ו

חלוקת הפרק: פסוקים א'-י':        ייסורי רבים והמוות הוא התקווה. פסוקים י"א- ל':     בגידת...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ז

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ח

מענה בלדד   חלוקת הפרק: פסוקים ב'-ז'          -     ה' אינו מעוות משפט אלא שופט בצדק. פסוקים...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ט

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק י

חלוקת הפרק: א'   - ח'.        -        טענת איוב מדוע ה' מעניש אותו. ט'   - י"ז.       -        ה' מייסר...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק יא

מענה צופר חלוקת הפרק:  א'-ו'       -     תוכחה לאיוב על דבריו.  ז'-י"ב     -     חכמת ה' מול אפסות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק יב

תשובת איוב לצופר ולרעים פרק י"ב:  א'-ו'.      -    אין בדברי הרעים חכמה.  ז'-י"ג.     -   חכמת ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק יג

המשך תשובות איוב לרעיו החנפנים חלוקת הפרק:  א' – י"ז.        -     מה בין איוב לרעיו וטענותיו...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק יד

חלוקת הפרק:    א' -  ו'.    אפסות האדם מול ה'.  ז'  - י"ב.  אין תוחלת לאדם אחר מותו.  י"ג- י"ז.  משאלת...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק כח

החכמה חלוקת הפרק: א'-י"א.   -    חוכמת האדם. י"ב-כ"ח. -    חוכמת האלוקים. הקדמה:   יש משערים שפרק זה הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק כט

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ל

חלוקת הפרק: א'   -   ט"ו   -  זלזול הצעירים באיוב וסבלו. ט"ז -   ל"א  -  יסורי איוב לעומת עברו...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק לא

חלוקת הפרק: מוסריותו ויראתו של איוב בתחומים הבאים: א'  -  ח'.     לא חמד, ולא הלך עם חברה רעה. ט'  -...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק לב

חלוקת הפרק: א'   -  ה'.   -  פתיח למענה אליהוא. ו'   -  כ"ב. -  תוכחה לרעים.   א'.  פתיח למענה אליהוא....

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק לח

מענה ה' והנפלאות  בבריאה חלוקת הפרק: א'  -  ג'.    נזיפת ה' באיוב. ד'  -  ו'.     גדלות ונפלאות ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק לט

מענה ה'  - תיאור הנפלאות בבריאה הקדמה: פרק זה הינו המשך פרק ל"ח, תשובת ה' לאיוב מן הסערה. גם כאן בדומה לפרק...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק מ

חלוקת הפרק: א'    –  ב'.    דרישת ה' מאיוב. ג'    -   ה'.    תשובת איוב. ו'    -   י"ד.  מענה השני של ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק מא

הקדמה:   המשך תיאור הלוויתן, מתוך כוונה להשריש בלב איוב את ההכרה במיעוט ערכו והעצמת גבורת הבורא, שמתוכם...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק מב

תשובת איוב למענה ה'. הקדמה:  משנתמלאה בקשת איוב בהתגלות ה' אליו כפי שביקש…

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

סיכומים על כל ספר איוב

הרב שמעון לוי
שיעור

מבוא לספר איוב

בבא בתרא ט"ו - ט"ז.   "דאמר לוי בר לחמא איוב...
הרב שמעון לוי
שיעור

כלים ומושגים להבנת ספר איוב

א'. הסבר מילה או ביטוי על-פי כללי...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק א

חלוקת הפרק: א'.  א'  -  ה'.    דמותו של איוב...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ב

הקדמה: עמידתו של איוב בנסיונות ותגובתו ה…
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ג

הקדמה  -   איוב עד כאן עמד בשלושה...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ד

חלוקת הפרק: א'    -  י"א.    אל לו לאיוב...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ה

חלוקת הפרק: פסוקים א'-ז'      -     אין טעם...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ו

חלוקת הפרק: פסוקים א'-י':        ייסורי רבים...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ז

הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ח

מענה בלדד   חלוקת הפרק: פסוקים ב'-ז'...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ט

הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק י

חלוקת הפרק: א'   - ח'.        -        טענת איוב...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק יא

מענה צופר חלוקת הפרק:  א'-ו'       -...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק יב

תשובת איוב לצופר ולרעים פרק י"ב:  א'-ו'....
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק יג

המשך תשובות איוב לרעיו החנפנים חלוקת הפרק:  א'...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק יד

חלוקת הפרק:    א' -  ו'.    אפסות האדם מול...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק כח

החכמה חלוקת הפרק: א'-י"א.   -    חוכמת...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק כט

הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ל

חלוקת הפרק: א'   -   ט"ו   -  זלזול הצעירים...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק לא

חלוקת הפרק: מוסריותו ויראתו של איוב בתחומים...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק לב

חלוקת הפרק: א'   -  ה'.   -  פתיח למענה...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק לח

מענה ה' והנפלאות  בבריאה חלוקת הפרק: א'...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק לט

מענה ה'  - תיאור הנפלאות בבריאה הקדמה: פרק זה...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק מ

חלוקת הפרק: א'    –  ב'.    דרישת ה'...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק מא

הקדמה:   המשך תיאור הלוויתן, מתוך כוונה להשריש...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק מב

תשובת איוב למענ…
הרב שמעון לוי
שיעור

נפלאות ד' בספר איוב

הרב שמעון לוי
קשר חי