רותי שפירא - ד"ר (לנשים)

איוב - יסורים של אהבה

סקירה על מהות הייסורים ותכליתם על פי ספר איוב |

כ-70 דק'

הגעגועים לבית המקדש

גילוי המקדש מתוך עומק הרצון והגעגועים של ישראל לגילויו לאורך המקרא ובמהלך הדורות | השיעור מיועד לנשים.

כ - 70 דק'

"אמת מה נהדר"

נעסוק במהות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים - על מה באה עבודתו לכפר?

כ - 70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

איוב - יסורים של אהבה

סקירה על מהות הייסורים ותכליתם על פי ספר איוב |
רותי שפירא - ד"ר (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

הגעגועים לבית המקדש

גילוי המקדש מתוך עומק הרצון והגעגועים של ישראל...
רותי שפירא - ד"ר (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

"אמת מה נהדר"

נעסוק במהות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים - על מה...
רותי שפירא - ד"ר (לנשים) כ - 70 דק'