הרבנית נעמי שפירא (לנשים)

פליאה דעת ממני

עיון במזמור קל"ט בתהילים |

כ-70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פליאה דעת ממני

עיון במזמור קל"ט בתהילים |
הרבנית נעמי שפירא (לנשים) כ-70 דק'