הרב עדיאל לוי

"של נעליך" - משמעות הציוויים על השלת הנעלים בתנ"ך

א. פתיחה ב. "גילגוליו" של הפועל נ.ש.ל. ג. "של נעליך" – השלך! "אין לבא אל שער המלך בלבוש שק" ד. "של...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מאמרים על ספר ישעיהו

הרב עדיאל לוי 21 שיעורים
סדרה

מאמרים על ספר ירמיהו

הרב עדיאל לוי 4 שיעורים
שיעור

"של נעליך" - משמעות הציוויים על השלת הנעלים בתנ"ך

א. פתיחה ב. "גילגוליו" של הפועל נ.ש.ל. ג. "של...
הרב עדיאל לוי