הרב מישאל רובין

היחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

כיצד עלינו להתיחס לסתירות ומחלוקות חריפות בביאור פסוקי התנ"ך.

67 דק'

עצת ה' ועצת היועצים בספר משלי

ננסה להבין את מקומם של העצות והיועצים אשר בספר משלי לעבודת ה' של האדם

כ-70 דק'

החסד והאמת בספר משלי

מתוך עיון בפסוקי ספר משלי - נברר את השקפת הספר על מושגי ה'חסד' מול ה'אמת' החוזרים בו, ונעמוד על הקשר הפנימי...

כ-70 דק'

כתבוני לדורות

המגילה נקראת "מגילת אסתר" וזה כשלעצמו דבר מוזר. מגילה זה מלשון גילוי, ואסתר זה מלשון הסתר.

כ - 70 דק'

בנין ירושלים בתקופת נחמיה

בתקופת נחמיה ירושלים נבנית אחר שבית המקדש כבר בנוי. נחמיה עלה לארץ בכדי לבנותה. מעקב אחרי פועלו.

כ - 70 דק'

יהושע משרת משה

דרכו של משרת משה מבית המדרש - אל הנהגת עם ישראל וכיבוש הארץ

כ-70 דק'

מעמד הר הכרמל

מדוע נקט אליהו בדרכים החריפות ויוצאות הדופן שבהן פעל במעמד הר הכרמל?

כ - 70 דק'

"לאדם מערכי לב"

בפסוק מספר משלי קיימים יסודות עבודת האדם מול אלוקיו. נעסוק בפירושים השונים של הפסוק והמסקנות העולות ממנו.

כ - 70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

היחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

כיצד עלינו להתיחס לסתירות ומחלוקות חריפות בביאור...
הרב מישאל רובין 67 דק'
שיעור

יהושע - ממשיך תורת משה

הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

חסד ואמת בספר משלי

הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

עצת ה' ועצת היועצים בספר משלי

ננסה להבין את מקומם של העצות והיועצים אשר בספר...
הרב מישאל רובין כ-70 דק'
שיעור

החסד והאמת בספר משלי

מתוך עיון בפסוקי ספר משלי - נברר את השקפת הספר על...
הרב מישאל רובין כ-70 דק'
שיעור

כתבוני לדורות

המגילה נקראת "מגילת אסתר" וזה כשלעצמו דבר מוזר....
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

בנין ירושלים בתקופת נחמיה

בתקופת נחמיה ירושלים נבנית אחר שבית המקדש כבר...
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

יהושע משרת משה

דרכו של משרת משה מבית המדרש - אל הנהגת עם ישראל...
הרב מישאל רובין כ-70 דק'
שיעור

אליהו בהר הכרמל

הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

מעמד הר הכרמל

מדוע נקט אליהו בדרכים החריפות ויוצאות הדופן שבהן...
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

"לאדם מערכי לב"

בפסוק מספר משלי קיימים יסודות עבודת האדם מול...
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'