הרב יצחק בן שחר

לשון הכתוב ומשמעותה

באמצעות דוגמאות שונות מן התנ"ך נעסוק ביחס בין הלשון בה השתמשו הנביאים, ובין המשמעות העמוקה של הפסוקים על פי...

כ - 70 דק'

מן החורבן לתשובת הגאולה בתנ"ך

קווים לתהליכי תשובת הגאולה וזיקתם לייסורי החורבן - בתורה ובנביאים.

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

שיעורים על התנ"ך - בראשית

הרב יצחק בן שחר 4 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שמות

הרב יצחק בן שחר 9 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - ויקרא

הרב יצחק בן שחר 6 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - במדבר

הרב יצחק בן שחר 8 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - דברים

הרב יצחק בן שחר 10 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - יהושע

הרב יצחק בן שחר 18 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שופטים

הרב יצחק בן שחר 16 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שמואל א

הרב יצחק בן שחר 24 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שמואל ב

הרב יצחק בן שחר 7 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - מלכים

הרב יצחק בן שחר 19 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

הרב יצחק בן שחר 21 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

הרב יצחק בן שחר 20 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

הרב יצחק בן שחר 40 שיעורים
שיעור

לשון הכתוב ומשמעותה

באמצעות דוגמאות שונות מן התנ"ך נעסוק ביחס בין...
הרב יצחק בן שחר כ - 70 דק'
שיעור

מן החורבן לתשובת הגאולה בתנ"ך

קווים לתהליכי תשובת הגאולה וזיקתם לייסורי החורבן -...
הרב יצחק בן שחר