הרב יעקב יצחק הלוי רודרמן זצ"ל

מושגי התורה בהגדרת החטא

מאמר יסודי המברר מהי הגדרת החטא של גדולי האומה המופיעים בתנ"ך.

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מושגי התורה בהגדרת החטא

מאמר יסודי המברר מהי הגדרת החטא של גדולי האומה...
הרב יעקב יצחק הלוי רודרמן זצ"ל