הרב יעקב אפשטיין

הקרבנות שקרבו במדבר

שאלה אלו קרבנות נהגו בזמן הליכת ישראל במדבר ארבעים שנה ומדוע קרבנות אחרים לא נהגו? הקדמה נאמר בשבת (פז...

פסח חזקיהו

א חזקיה מלך יהודה עלה למלכות אחר אביו אחז אשר מלך שש עשרה שנה בירושלים. ימי מלכות אחז מצטיינים בעזיבת דרך...

חוקי הנבואה

הקדמה הלכות נבואה הן מהלכות הסתומות שבש"ס. עם הסתתמות הנבואה בתחילת ימי בית שני נשארנו דלים וריקים עם הלכות...

סמכות הנביא בפסיקת הלכה לדורות

הקדמה שיבתנו לארצנו, לעמידה בגבולנו ולחזרת מלכותנו ממלאת אותנו צפיה לשיבת כחנו הלאומי-רוחני לבצרונו. כח כלל...

שמן המשחה - בימי משה ולדורות

שאלה מדוע בבית שני לא הכינו שמן המשחה? תשובה א. כתב הרמב"ם בספר המצוות (עשה לה): "שצונו שיהיה לנו שמן...

כהן משוח מלחמה

פתיחה כאשר סוקרים את הלכות כהן משוח מלחמה ומה מעמדו מתגלים לנו דברים מעניינים. יש דינים בהם הוא קרוב לכהן...

מבט כללי על העלאת הארון לירושלים

רקע כללי המשנה במסכת זבחים (פי"ד מש' ד-ח) מבארת: "עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקם...

האם היתה פרוכת בבית המקדש הראשון?

הקרבנות אשר מזים את דמן על הפרוכת הם: פר ושעיר של יוה"כ, פרים הנשרפים (פר העלם דבר של ציבור ופר כהן משיח)...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הקרבנות שקרבו במדבר

שאלה אלו קרבנות נהגו בזמן הליכת ישראל במדבר...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

פסח חזקיהו

א חזקיה מלך יהודה עלה למלכות אחר אביו אחז אשר...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

חוקי הנבואה

הקדמה הלכות נבואה הן מהלכות הסתומות שבש"ס. עם...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

סמכות הנביא בפסיקת הלכה לדורות

הקדמה שיבתנו לארצנו, לעמידה בגבולנו ולחזרת...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

שמן המשחה - בימי משה ולדורות

שאלה מדוע בבית שני לא הכינו שמן...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

כהן משוח מלחמה

פתיחה כאשר סוקרים את הלכות כהן משוח מלחמה ומה...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

מבט כללי על העלאת הארון לירושלים

רקע כללי המשנה במסכת זבחים (פי"ד מש' ד-ח) מבארת:...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

האם היתה פרוכת בבית המקדש הראשון?

הקרבנות אשר מזים את דמן על הפרוכת הם: פר ושעיר של...
הרב יעקב אפשטיין