הרב יונדב זר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

חומש בראשית - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 12 שיעורים
סדרה

חומש בראשית - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 12 שיעורים
סדרה

חומש שמות - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 11 שיעורים
סדרה

חומש שמות - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 11 שיעורים
סדרה

חומש ויקרא - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

חומש ויקרא - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

חומש במדבר - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 9 שיעורים
סדרה

חומש במדבר - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

חומש דברים - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

חומש דברים - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 11 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר יהושע

הרב יונדב זר 25 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר שופטים

הרב יונדב זר 23 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר שמואל א

הרב יונדב זר 32 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר שמואל ב

הרב יונדב זר 25 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר דברי הימים א

הרב יונדב זר 23 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר מלכים ב

הרב יונדב זר 27 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר ישעיהו

הרב יונדב זר 67 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר ירמיהו

הרב יונדב זר 53 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר יחזקאל

הרב יונדב זר 49 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר הושע

הרב יונדב זר 15 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר יואל

הרב יונדב זר 4 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר עמוס

הרב יונדב זר 9 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר עובדיה

הרב יונדב זר 1 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר יונה

הרב יונדב זר 4 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר מיכה

הרב יונדב זר 7 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר נחום

הרב יונדב זר 3 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר חבקוק

הרב יונדב זר 3 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר צפניה

הרב יונדב זר 3 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר חגי

הרב יונדב זר 2 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר זכריה

הרב יונדב זר 14 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר מלאכי

הרב יונדב זר 3 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר תהילים

הרב יונדב זר 156 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

הרב יונדב זר 31 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

הרב יונדב זר 42 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של שיר השירים

הרב יונדב זר 8 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר דניאל

הרב יונדב זר 12 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר עזרא

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר נחמיה

הרב יונדב זר 13 שיעורים