הרב יהודה קופרמן זצ"ל

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

במאמר זה מתברר מהי הגדרת ה'פשט' של התנ"ך, מה המקור של דרך לימוד הפשט, ומתוך כך מהו מקומו הנכון בתוך כלל...

מדוע התורה שבעל פה לא מובנת מפשיטות מתוך התורה שבכתב?

במאמר זה מציב הרב את השאלה: מדוע עשה הקב"ה שיהיה ריחוק בין המצוות לפרטיהן שהתקבלו בתורה שבעל פה, ובין המובן...

הכתוב בפירוש בתורה - בעל תוקף נצחי

במאמר זה מתברר מהו ההבדל בין מצווה מדאוריתא שנכתבה בפירוש בתורה, לבין מצווה מדאוריתא אשר נלמדה בדרכי יג'...

תהליכי האמירה והכתיבה של חומש דברים

במאמר זה מלבן הרב את יסודות חומש דברים: הכיצד נאמר מצד אחד שמשה אמר את חומש דברים 'מפי עצמו', ומצד שני יש לכל...

תהליכי מתן התורה - מ'חתומה' ל'מגילה'

במאמר זה מתלבנת שיטתו היחודית של הספורנו האומר שבתחילה היתה התורה אמורה להינתן כולה בכתב, בלא שיהיה צורך...

תהליכי מתן התורה - מ'מגילה' ל'חתומה'

מאמר זה מבאר את מהות תהליכי מתן תורה החל ממעמד הר סיני ועד לשנת הארבעים - בתחילה התורה היתה כולה תורה שבעל...

פירוש הפשט של הרשב"ם - "הפשטות המתחדשות בכל יום"

מאמר זה מבאר כי הרשב"ם עצמו מעיד כי לא עמל לפרש על פי הפשט בניגוד למדרשי חז"ל, אלא ראה אותם כעיקר, ובא להוסיף...

שיתופם של אישים בשר ודם בתהליך "תורה מן השמים"

מאמר זה סוקר את הדמויות אשר זכו שתתווספנה בגללם פרשיות בתורה | מתוך הספר: "פשוטו של מקרא" כרך ב

הניידות של המצווה כיחידה מורכבת

במאמר זה מראה הרב כי יש מצוות המכילות מספר טעמים, ובהתאם לכך, במקומות שונים מציגה אותם התורה בדרכים שונות |...

השורש של תקנות וגזירות חז"ל נמצא בחיי האבות

מאמר זה מבאר כי הרבה ממעשי האבות ודרכיהם הולידו תקנות וגזירות שקיבלו תוקף של מצוה דרבנן | מתוך הספר: "פשוטו...

פשוטו של מקרא על פי שיטת המהר"ל

מאמר זה עוקב אחר דרכו של המהר"ל בספרו גור אריה, בנוגע ליחס בין פשטי הפסוקים לדרשות חז"ל | מתוך הספר: "פשוטו...

שני בתי המדרש בסוגיית היחס בין הפשט והדרש

בפרשנות האחרונים מצינו שתי דרכים לקישור הפשט והדרש. במאמר זה עומד הרב על המשותף והשונה בין שתי הדרכים | מתוך...

נבואה שהוצרכה לדורות ונבואה שנכתבה לדורות

במאמר זה עומד הרב על כך כי לא כל חלק בתורה שהוצרך לדורות נכתב. גם התורה שבעל פה הוצרכה לדורות, אך היא ממהותה...

פשוטו של מקרא - כרך א

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |

פשוטו של מקרא - כרך ב

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |

הכתיבה המאוחרת של נבואות קדומות - שיטת הנצי"ב

במאמר זה מובאת שיטת הנצי"ב הסוקר מקומות שונים בתורה ובנביאים שבהם נבואות שנאמרו לא נכתבו, אלא הועברו במסורת....

שילוח המצורעים מן העיר שומרון

קדושת פשוטו של מקרא - הפטרת מצורע |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

'הדיבור הישיר' בתורה

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 0 שיעורים
סדרה

לפני ואחרי במשנת הספורנו

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 0 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 24 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - שמות

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 29 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 17 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 19 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - דברים

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 18 שיעורים
סדרה

מאמרים על סוגיות פרשת שופטים

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 3 שיעורים
שיעור

ההלכות שנתעלמו ממשה רבנו

הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

במאמר זה מתברר מהי הגדרת ה'פשט' של התנ"ך, מה המקור...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מדוע התורה שבעל פה לא מובנת מפשיטות מתוך התורה שבכתב?

במאמר זה מציב הרב את השאלה: מדוע עשה הקב"ה שיהיה...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הכתוב בפירוש בתורה - בעל תוקף נצחי

במאמר זה מתברר מהו ההבדל בין מצווה מדאוריתא שנכתבה...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

תהליכי האמירה והכתיבה של חומש דברים

במאמר זה מלבן הרב את יסודות חומש דברים: הכיצד נאמר...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

תהליכי מתן התורה - מ'חתומה' ל'מגילה'

במאמר זה מתלבנת שיטתו היחודית של הספורנו האומר...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

תהליכי מתן התורה - מ'מגילה' ל'חתומה'

מאמר זה מבאר את מהות תהליכי מתן תורה החל ממעמד הר...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מבוא לפירוש ה'משך חכמה' על התורה

הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פירוש הפשט של הרשב"ם - "הפשטות המתחדשות בכל יום"

מאמר זה מבאר כי הרשב"ם עצמו מעיד כי לא עמל לפרש על...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שיתופם של אישים בשר ודם בתהליך "תורה מן השמים"

מאמר זה סוקר את הדמויות אשר זכו שתתווספנה בגללם...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הניידות של המצווה כיחידה מורכבת

במאמר זה מראה הרב כי יש מצוות המכילות מספר טעמים,...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

השורש של תקנות וגזירות חז"ל נמצא בחיי האבות

מאמר זה מבאר כי הרבה ממעשי האבות ודרכיהם הולידו...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא על פי שיטת המהר"ל

מאמר זה עוקב אחר דרכו של המהר"ל בספרו גור אריה,...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שני בתי המדרש בסוגיית היחס בין הפשט והדרש

בפרשנות האחרונים מצינו שתי דרכים לקישור הפשט...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

נבואה שהוצרכה לדורות ונבואה שנכתבה לדורות

במאמר זה עומד הרב על כך כי לא כל חלק בתורה שהוצרך...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא - כרך א

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא - כרך ב

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה |...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הכתיבה המאוחרת של נבואות קדומות - שיטת הנצי"ב

במאמר זה מובאת שיטת הנצי"ב הסוקר מקומות שונים...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שילוח המצורעים מן העיר שומרון

קדושת פשוטו של מקרא - הפטרת מצורע |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל