הרב אליהו דסלר זצ"ל

חטאיהם של גדולי עולם

במאמר זה מלמד הרב דסלר זצ"ל מהו קנה המידה שביחס אליו נמדדים חטאי גדולי התנ"ך.

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

חטאיהם של גדולי עולם

במאמר זה מלמד הרב דסלר זצ"ל מהו קנה המידה שביחס...
הרב אליהו דסלר זצ"ל