כיבוש הארץ

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים משיב הקב"ה את המבט אל מהלך היצירה של עם ישראל. מעמד הר סיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - שמות

קצב ירושת הארץ

פרשת עקב | "מעט מעט" בפרשת עקב מודיעה התורה לישראל כי הקב"ה הוא שיכבוש לישראל את הארץ בכוחו הגדול, ומצד שני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים בחומש דברים - כלל ופרט

"מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם בו?"

פרק א | בתחילת ספר שופטים נאמר: א. "ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בד' לאמר: מי יעלה לנו אל הכנעני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

קצב כיבוש הארץ

הפטרת חוקת | שופטים יא | דרכים שונות לירושת הארץ נצטוו ישראל לכבוש את ארץ ישראל ולהוריש את כל הגויים ממנה....

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

הדיפלומטיה של יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | הייחוד של הנהגת יפתח מיוחדת היא התנהלותו של יפתח הגלעדי אל מול האויב, ביחס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קצב ירושת הארץ

פרשת עקב | "מעט מעט" בפרשת עקב מודיעה התורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם בו?"

פרק א | בתחילת ספר שופטים נאמר: א. "ויהי אחרי מות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קצב כיבוש הארץ

הפטרת חוקת | שופטים יא | דרכים שונות לירושת...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הדיפלומטיה של יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | הייחוד של הנהגת...
הרב יואב אוריאל
קשר חי